Undersøgelse: Har du Menières sygdom?

Vi har brug for din viden om, hvordan sygdommen påvirker dig, og hvilken støtte du får.

Undersøgelse: Har du Menières sygdom?


Der er brug for at få et tydeligere billede af udbredelsen af Menières Sygdom i Danmark. Vi ved allerede meget, men billedet af hvem der er ramt, hvilken belastning sygdommen er for den enkelte, hvilken behandling der gives, og hvilken effekt den har, er langt fra fuldstændigt.

I samarbejde med Høreforeningens sekretariat har menière-udvalget derfor opstillet et spørgeskema. Det er både en selvstændig undersøgelse, der kan gøre os alle klogere, og vise os hvor det er vigtigst at sætte ind med støtte til menièreramte, men også en mulighed for, at det bliver tydeligere, hvor undersøgelser og forskning er påkrævet.

Spørgeskemaet er for alle i Danmark, der er diagnosticeret med Menières sygdom:
Deltag i undersøgelsen her

Undersøgelsen er anonym, så den enkelte ikke kan identificeres. Det er et omfattende spørgeskema med 40 spørgsmål, de fleste med nogle underrubrikker. Det kan virke noget overvældende, men vi har besluttet hellere at stille et spørgsmål for meget end et for lidt.

Selvom vi i udarbejdelsen har fået råd og vejledning fra ørelæge, sociolog og statistiker, ved vi godt, at spørgeskemaet ikke er perfekt. Vi mener dog, at den udformning det har nu, kan blive noget af grundlaget for en egentlig vidensbase om Menières Sygdom i Danmark, – og kan give mere afklaring til gavn for den menièreramte, de pårørende, og generelt for samfundet.

Deltag i undersøgelsen her

Du bedes besvare spørgeskemaet inden 1. marts 2021.

De bedste hilsener
Høreforeningens menièreudvalg
Helene Svendsen, Marianne Tyrsted, Per Busk Petersen, Bo Ørting

 

Lagt på 16. november 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI