Ubehandlet høretab koster samfundet dyrt

Når udgifter til behandling af høretab beregnes, bør de holdes op i mod de massive omkostninger, det medfører IKKE at behandle høretab.

 

Ubehandlet høretab koster samfundet dyrt


Et høretab gør det svært for os at kommunikere og har derfor stor indflydelse på vores evne til at indgå i sociale sammenhænge, få en uddannelse, passe et job og i det hele taget leve et godt og tilfredsstillende liv. Alligevel er hørenedsættelse ét af de mest oversete sundhedsproblemer i Europa. 

Det fastslår en ny rapport "Spend to save: Investing in hearing technology improves lives and saves society money" fra britiske The Ear Foundation.

51 millioner voksne europæere har høretab, og det er efterhånden veldokumenteret at høretab har en lang række konsekvenser, fx øget risiko for social isolation, demens, depression og arbejdsløshed. Derudover kan der, ikke overraskende, ses en sammenhæng mellem høretab og øget brug af sundheds- og sociale ydelser.

Hvad koster høretab?

De årlige omkostninger ved høretab, dvs. fx sundhedsudgifter, sociale ydelser og tabt arbejdsfortjeneste, løber op. Rapporten indeholder ikke en beregning for Danmark, men tallene for en række andre europæiske lande viser, at beløbene hvert år er astronomiske:

Tyskland: 30 milliarder euro
Frankrig: 22 milliarder euro
Storbrittanien: 22 milliarder euro
Italien: 21 milliarder euro
Spanien: 16 milliarder euro
Polen: 14 milliarder euro
Holland: 6 milliarder euro

En dansk undersøgelse fra 2006 viser, at høretab alene blandt de 50-65årige medfører et produktionstab til en værdi på op til 2,7 milliarder kr. årligt. Hertil skal så lægges øgede sociale ydelser og sundhedsudgifter.

Indfør nationale høre-screeninger

Rapporten kommer med en række anbefalinger, blandt andet bør man på nationalt plan indføre høre-screeninger, så høretab kan opdages så tidligt som muligt og dermed forebygge udgifter senere hen. 

Når udgifter til behandling af høretab beregnes, bør de holdes op i mod de massive omkostninger, det medfører IKKE at behandle høretab.

Læs Spend to save-rapporten.

Læs et sammendrag af Spend to save-rapporten. 

Lagt på 11. oktober 2016

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau