Sundhedsudvalg foreslår at tilføre millionbeløb til høreområdet i Region Syddanmark

Loftet over aktiviteter og udgifter på regionens klinikker foreslås fjernet.

Sundhedsudvalg foreslår at tilføre millionbeløb til høreområdet i Region Syddanmark


På sundhedsudvalgsmødet i går i Region Syddanmark besluttede udvalget at indstille til regionen, at denne godkender en handlingsplan, der skal nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling. I handleplanen anbefales det:

- At loftet over hvor mange høreapparater høreklinikkerne må udlevere fjernes. Merudgiften hertil forventes at være ca. 10,4 mio. kr. årligt.
- At der oprettes en pulje til uddannelse af audiologiassistenter på 1,2 mio. kr. årligt
- At den nuværende praksis for genudlevering af høreapparater justeres, så høreapparatbrugere først kan komme på venteliste til et nyt høreapparat, når det fagligt set vurderes, at der er behov for dette.

Regionen vurderer, at der i øjeblikket er en underkapacitet på ca. 2.000 patienter årligt, og at det vil skabe en meraktivitet på 1850 patienter årligt at fjerne loftet over, hvor mange høreapparater klinikkerne må udlevere. Der er derfor brug for yderligere tiltag, hvis ventetiden skal nedbringes.

Her foreslår handleplanen bl.a., at man indleder en dialog med kommunikationscentrene ift. udlevering af høreapparater hos dem, at man etablerer en høreboks på Svendborg Sygehus, og at man indgår aftaler med privat praktiserende ørelæger om udlevering af høreapparater på linje med de ordninger, man har i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland (puljeordningerne). Disse forslag vil regionens administration arbejde videre med og præsentere Sundhedsudvalget for i løbet af foråret.

Se referatet fra mødet i Sundhedsudvalget.

Erkender at besparelse var en fejl

Regionens forsøg på at forkorte ventetiden har ikke haft den ønskede effekt, selvom regionen i 2017 brugte knap 10 mio. på at udbygge kapaciteten ved at oprette en garantiklinik i Sønderborg. Samme beløb, som man valgte at spare i 2014, og som formand for regionens sundhedsudvalg Poul Erik Svendsen (S) erkender var en forkert beslutning:

"Ja. I bagklogskabens klare lys var det en fejl. Vi stod i en speciel økonomisk situation, men pengene skulle være fundet et andet sted. Nu skal vi have udvidet kapaciteten, så der kan udleveres flere høreapparater", siger Poul Erik Svendsen til Fredericia Dagblad den 20. marts.

Men det har altså ikke været tilstrækkeligt at føre de sparede penge tilbage i systemet, bl.a. fordi kun meget få borgere fra Fyn og trekantsområdet har sagt ja til at blive behandlet på klinikken i Sønderborg. 

På et årsmøde i Høreforeningen  i februar 2017 lovede Poul Erik Svendsen, at der i marts 2018 ville være en behandlingsgaranti på tre måneder på den nye høreklinik i Sønderborg. Men ventetiden på klinikken er pt. 36 uger. Poul Erik Svendsen er derfor klar til at finde flere penge til området:

"Vi vil jo gerne have ventetiden ned på tre måneder, og det kræver et større millionbeløb, og de penge skal findes andre steder", siger han til Fredericia Dagblad.

Se hele artiklen i Fredericia Dagblad.

SF og DF kræver handling

Villy Søvndal (SF), der er medlem af sundhedsudvalget i Region Syddanmark, kalder ventetiderne katastrofale.

"Tallene er helt vildt alarmerende, og det kræver handling nu. Derfor skal vi diskutere det på sundhedsudvalgsmødet på tirsdag. Man kan gøre forskellige ting ved det - blandt andet fjerne det loft, regionen har over, hvor mange høreapparater, der må tildeles om året", siger han til Fyens.dk den 20. marts.

Se hele artiklen på Fyens.dk

Carsten Sørensen (DF) regionsmedlem i Region Syddanmark skriver i et læserbrev i Fyens Stiftstidende 21. marts, at Dansk Folkeparti også vil have ventetiden ned, og at de er klar til at finde pengene til det.

Pres fra Høreforeningen

Høreforeningen har over flere omgange været i dialog med Region Syddanmark, bl.a. i form af et møder med Poul Erik Svendsen samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V).  Poul Erik Svendsen sagde i den forbindelse:

- Vi skal selvfølgelig lytte, når vi får meldinger om ting, der ikke fungerer i vores sundhedstilbud, og vi har netop holdt møde med Høreforeningen om udfordringerne, hvor vi har givet udtryk for, at vi er enige om, at de nuværende ventetider ikke er tilfredsstillende. Derfor skal vi også reagere nu og justere vores tilbud.

Høreforeningen har endvidere sendt et brev til alle sundhedsudvalgets medlemmer.

Lagt på 21. marts 2018

  

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau