Studerende med usynligt handicap mangler støtte til at gennemføre uddannelsen

65 % overvejer at stoppe eller er stoppet pga. handicappet. Det viser en ny undersøgelse fra Berlingske Tidende.

Studerende med usynligt handicap mangler støtte til at gennemføre uddannelsen

Næsten alle studerende med usynlige handicaps, herunder hørenedsættelse, har oplevet problemer med at studere pga. af deres handicap. Det viser en ny undersøgelsen foretaget af Berlingske Tidende blandt 492 studerende på videregående uddannelser. Her har 90 % svaret, at de har oplevet problemer. De studerende har forskellige handicaps, som fx ordblindhed, ADHD, autisme eller nedsat hørelse, altså handicaps som ikke er åbenlyst synlige.

45 % svarer, at de i dag mangler støtte til at studere, mens 65 % svarer, at de enten har overvejet at stoppe på uddannelsen eller allerede har gjort det pga. udfordringer i forbindelse med deres handicap.

Afslag på handicaptillæg

Blandt de adspurgte med hørenedsættelse nævnes, at underviserne ofte ikke bruger mikrofon eller teleslynge. Høreforeningen genkender problematikken, som én af udfordringerne. En anden problematik er afslag på handicaptillæg. Høreforeningen bliver ofte kontaktet af unge, der ikke møder forståelse for deres hørehandicap, når de får deres sag behandlet hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Sagerne trækker desuden i langdrag og færdigbehandles ofte først efter flere år:

”Det kan være udmattende at gennemføre en uddannelse, når man har en betydelig hørenedsættelse, fordi man skal bruge ekstra energi på at høre, og man udtrættes derfor i væsentlig grad efter en almindelig dag på universitetet. Hvis man så samtidig er nødt til at have et studiejob for at klare sig økonomisk, så dræner man denne gruppe markant, og gør det urimeligt svært for dem,” siger Høreforeningens hørekonsulent Anne Mette Kristensen.

Af andre problematikker kan nævnes for lav kvalitet i skrivetolkningen, fx for lav skrivehastighed eller for mange fejl hos de skrivetolke, der tolker forelæsninger for studerende med nedsat hørelse. Skrivetolkning på uddannelsesområdet er af ukendte årsager ikke underlagt kvalitetskrav. Endelig kan de lange ventetider på høreapparatbehandling også være en udfordring for studerende med hørenedsættelse.

En rapport udarbejdet for det Centrale Handicapråd i 2014 viste, at samfundet vil tjene ti milliarder kroner, hvis blot én procent af danskere med handicap kommer i arbejde. Der er altså også gode økonomiske grunde til at være bekymret for den manglende støtte til de studerende med handicap, da uddannelse har stor betydning for mulighederne for at få arbejde.

Tallene kalder på handling

Resultaterne fra Berlingskes undersøgelse har fået politisk opmærksomhed og Karina Adsbøl, Dansk Folkepartis handicapordfører, siger til avisen:

”Det duer selvfølgelig ikke, hvis der for eksempel ikke bliver brugt teleslyngeanlæg til forelæsninger.”

Hun nævner desuden de samfundsøkonomiske fordele ved at hjælpe studerende med handicap. Orla Hav, Socialdemokratiets handicapordfører, kræver også, at regeringen gør noget ved området, og Venstres uddannelsesordfører Mads Fuglede vil også betone problematikken overfor ministeren.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) siger i en skriftlig kommentar til Berlinske Tidende, at studerende med handicap skal have gode muligheder for at tage en videregående uddannelse. Han tilføjer blandt andet, at Uddannelsesministeriet sammen med uddannelsessektoren og interessenter er ved at se på vejen igennem dispensationssystemet for studerende med handicap.

Det glæder Høreforeningens landsformand, at der er kommet fokus på området:

”Vi kan ikke være bekendt ikke at tilbyde ordentlige forhold for vores studerende med handicap i et land som Danmark, hvor vi ellers bryster os af, at der er lige muligheder for alle. Derfor finder jeg det meget glædeligt, at der nu gøres noget fra centralt hold, og at området har fået politikernes opmærksomhed,” siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Artiklen fra Berlingske Tidende kan læses på Berlingskes netavis:

Samfundet kan gå glip af milliarder: Over halvdelen af en gruppe studerende med handicap overvejer at droppe ud

Lagt på 27. juni 2018

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau