Stor sejr: 100 millioner ekstra i finanslovsaftalen til høreområdet!

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået finanslovsaftale og øremærker ekstra 100 millioner til at nedbringe de lange ventetider. Der afsættes i alt 215 millioner kr. til at forbedre høreområdet over de næste 4 år.

Stor sejr: 100 millioner ekstra i finanslovsaftalen til høreområdet!


Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået en finanslovsaftale for 2019, og der er gode nyheder til høreområdet i aftalen. Der afsættes nemlig 25 millioner kr. mere årligt i perioden 2019-2022, og pengene er øremærket til at nedbringe de lange ventetider på høreapparatbehandling. Altså 100 millioner kr. over de næste 4 år ud over de 115 millioner kr., som afsættes til regeringens høreudspil. Regionerne vil bl.a. kunne bruge pengene til at prioritere mennesker med kompliceret høretab, lyder det i aftaleteksten.  

Nyheden skaber glæde i Høreforeningen, hvor landsformand Majbritt Garbul Tobberup udtaler:

- Det er fantastisk dejligt, at det er lykkes os at få gjort politikerne opmærksomme på høreområdets mange udfordringer og ikke mindst, at der nu er afsat ekstra 100 millioner til at nedbringe de helt uacceptable ventetider. Regeringen og Dansk Folkeparti har taget ansvar for de mange tusinde mennesker, som lige nu venter på at blive høreapparatbehandlet. Jeg er særligt glad for, at de 100 millioner af de i alt 215 millioner er direkte øremærket til at nedbringe ventelisterne. Det var der nemlig ikke lagt op til i regeringens udspil på høreområdet, som kom den 21. oktober. 

- Det løser ikke alle problemerne, men det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi har kæmpet og vores lange seje træk og vedholdenhed har endelig givet resultat. Jeg håber, at regionerne er klar til at trække i arbejdstøjet og komme i gang med at få løst opgaven. Desværre er der ikke udsigt til en egentlig behandlingsgaranti, men det vil vi forsat kæmpe for.  

Se hele teksten i finanslovsaftalen:

"Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling

Det vurderes, med en vis usikkerhed, at op mod 25.000 personer står på venteliste til høreapparatbehandling i regionerne, herunder både borgere med kompliceret og ukompliceret høretab. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der er behov for at nedbringe ventelisterne til høreapparatsbehandling i det offentlige allerede fra 2019. 

Regionerne kan afvikle ventelisterne gennem bl.a. ved at gå i udbud og gøre brug af de private høreklinikker, behandle patienterne på offentlige audiologiske afdelinger eller ved at indgå aftale med privatpraktiserende ørelæger (puljeklinikker). 

Derfor afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 udover budgettet i 2019 til at nedbringe ventetider på høreapparatbehandlingen. Regionerne vil på baggrund heraf bl.a. kunne prioritere patienter med kompliceret høretab samt børn og unge under 18 år, såfremt denne gruppe står på venteliste. 

Aftaleparterne vil følge udviklingen på området, herunder kvalitet og resultater af indsatsen. Regeringen oversender status på ventelisterne halvårligt."

Se hele finanslovsaftalen her.

Høreudspil også med

Regeringen gik i slutningen af oktober ud med et udspil på høreområdet, der også er kommet med i finanslovsaftalen: 115 millioner kroner skal bruges på at skabe mere effektivitet, sammenhæng og bedre behandling. Høreudspillet rummer mange gode elementer, men forholder sig ikke til den akutte udfordring med at nedbringe ventetiderne på behandling. Høreforeningen og Danske Handicaporganisationer har arbejdet hårdt for, at der skulle afsættes ekstra penge til netop at nedbringe ventetiderne. Derfor er det meget glædeligt, at der nu øremærkes ekstra 100 millioner kr. til dette formål.

Se mere om høreudspillet her.

Lagt på 30. november 2018

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI