Stadig genhenvisningskrav i Region Sjælland

Flergangsbrugere skal fortsat forbi ørelægen.

Stadig genhenvisningskrav i Region Sjælland


I Høreforeningens medlemsblad skrev vi i oktober, at Region Sjælland fra 2018 dropper det såkaldte genhenvisningskrav. Altså så borgere, der har høreapparat i forvejen ikke behøver forbi en ørelæge først, når det er tid til at få nye høreapparater. Regionen skrev nemlig i sin budgetaftale for 2018, at man ville ændre kravet om henvisning fra speciallæge forud for genudlevering af høreapparaterne efter 4 år.

Høreforeningen har nu fået en henvendelse fra regionen, der beder os præcisere, at de kigger på en ændring af kravet, og at der er nedsat en arbejdsgruppe, men at genhenvisningskravet indtil videre fortsat er gældende. Regionen tilføjer, at det har høj prioritet at få fjernet kravet hurtigst muligt, men at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at komme med en tidshorisont.

Høreforeningen følger sagen og opdaterer, når der er mere information fra regionen.

Lagt på 11. januar 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau