Rundbordsmøde om høreområdet

Verdens Høredag

Rundbordsmøde om høreområdet

 

I anledning af Verdens Høredag deltager Høreforeningen fredag den 1. marts i et rundbordsmøde på Børsen i København. Emnet er tidlig opsporing af og intervention mod høretab i et digitaliseret sundhedsvæsen.

Teknologisk sker der store landvindinger inden for digital sundhed, og fra politisk side er der afsat betydelige midler for at styrke høreområdet i de kommende år. Med det afsæt vil oplægsholdere komme med perspektiver på udvikling af fremtidens hørerehabilitering og komme ind på følgende:

Hvad er patienternes ønsker til et nyt digitaliseret behandlingsforløb?
Hvordan inddrages alle relevante parter på høreområdet i afprøvning og implementering af den nye digitale model for hørerehabilitering?
Hvordan sammentænker vi tidlig screening og forventningsafstemning i et digitaliseret behandlingsforløb?
Hvilken betydnng har en digitaliseret, moderne hørerehabilitering for de danske producenter for høreapparater i konkurrencen på verdensmarkedet?

Høreforeningens landsformands holder oplæg og det samme gør Katrine Ring fra Sundhedsministeriet, Karen Wibling Solgård fra Oticon med flere.

Se programmet for arrangementet.


Lagt på 21. februar 2019

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau