Renovering af Østerport Station

Høreforeningen har modtaget information fra DSBs Handicappanel om forholdene på Østerport Station under den kommende renovering.

Renovering af Østerport Station

Høreforeningen bringer her information fra DSBs Handicappanel:

Fra den 2. januar 2017 lukkes Østerport stationsbygning for kundeadgang. I perioden frem til juni 2019 er det muligt at komme til perronerne via de 4 trappenedgange på Oslo Plads eller via gangbroen i den nordlige ende af stationen.

Trappenedgangene på Oslo Plads er almindelige trapper, der fører ned til tunnellerne under stationen. Fra Østbanegade er der niveaufri adgang til perronerne via en rampe til gangbroen, hvor der er etableret elevatorer til alle perronerne. Elevatorerne er planlagt til at blive taget i brug i december 2016.

Kommer man f.eks. med bussen og har brug for at benytte en elevator, vil den letteste vej være at tage elevatoren ved trappenedgangen ved siden af Irma, som fører til spor 1/2 og begive sig ned ad perronen til elevatoren ved gangbroen, tage elevatoren op og færdes på gangbroen til f.eks. elevatoren til S-tog spor 5/6.  

På stationen er der i dag allerede opsat skilte, der viser til de forskellige spor. Inden lukningen af stationsbygningen opsættes der yderligere skilte, som vil vise kunderne vej til perronerne. Ved alle adgangene bliver opsat oversigtskort, der viser faciliteterne på stationen.

For kunder med synshandicap kan det være en udfordring at færdes på Østerport Station, da der kun er ledelinjer på perronen ved spor 1/2, som hovedsagelig betjener Kystbanen.

Det kan også lade sig gøre at gå ad Østbanegade, men omkring stationsbygningen og en del af Østbanegade vil både Metroen og DSB i 1. kvartal 2017 etablere byggeplads, så vejforløbet må omlægges.

Adgang til perronerne kan som nævnt også foregå via trappenedgangene på Oslo Plads til tunnelerne. Man skal være opmærksom på, om man skal benytte tunnelen til spor 3/4 for fjern- og regionaltog eller tunnelen til spor 5/6 til S-tog.

Mødestedet for handicapassistancer flyttes til området på perronen ved spor 3/4, hvor der opsættes en billetautomat og en automat til opfyldning af Rejsekort.

I løbet af foråret 2017 er det planlagt at etablere en elevator fra gangbroen til stien ved Folke Bernadottes Alle. Stien omlægges også og bliver bredere.

Lagt på 14. december 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau