Regeringen ønsker èn fælles adgang til tolkning

Tolkeområdet er med i regeringens udspil om færre regler og mindre bureaukrati.

Regeringen ønsker èn fælles adgang til tolkning


Innovationsminister Sophie Løhde (V) fremlagde i går regeringens udspil, der skal føre til færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor. Tolkeområdet er blandt de områder, hvor man ønsker en forenkling, og her skriver regeringen:

Enkel adgang til tolkning for borgere med hørehandicap

"Den gældende ansvarsfordeling mellem kommune, region og stat for tolkeydelser til borgere med hørehandicap kan opleves uklar af både borgere og myndigheder. Det kan betyde, at borgere med hørehandicap har svært ved at finde den rette indgang til tolkning. Regeringen vil tage initiativ til at etablere én fælles indgang på tværs af sektorområder, så borgere med hørehandicap sikres en enkel, smidig og bedre adgang til tolkning på tværs af sektorer."

Høreforeningen har sammen med Danske Døves Landsforbund, Danske Døves Ungdomsforbund og Foreningen af Danske Døvblinde siddet med i en følgegruppe under Socialministeriet for omorganisering af området for tolkning til mennesker med hørehandicap. Her har vi i fællesskab fremført vores visioner for tolkeområdet, som det nu ser ud til, at regeringen har lyttet til. 

Se Visioner for tolkeområdet her.

 

Også på høreapparatområdet, ser det ud til, at der er forenklinger på vej. Her skriver regeringen:

Afbureaukratisering af reglerne på høreapparatområdet

"Der er i dag lang ventetid på offentlig høreapparatbehandling, og gennemsigtigheden om det private tilbud på høreapparatbehandling er lav. Regeringen vil derfor tage initiativ til blandt andet at nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling og øge gennemsigtigheden om det private tilbud på høreapparatbehandling via fx lettilgængelig prisinformation, kvalitetsdata samt oplysninger om virksomhedens ejerforhold."

Se også: Høretab prioriteret i regeringens finanslovs-forslag

 

Foto: Nadia Fryd

Lagt på 5. september 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau