Optakt til Verdens Høredag i Bruxelles

Screen for høretab, behandl og spar milliarder var det europæiske budskab til debatmødet i Bruxelles. Høreforeningen var med.

 

Optakt til Verdens Høredag i Bruxelles

De tre store organisationer på høreområdet i EU, EFHOH, EHIMA og AEA, inviterede 1. marts til et debatmøde i EU Parlamentet i Bruxelles med opbakning fra to parlamentsmedlemmer, Helga Stevens og Roberta Metsola.

Dagen var en sand perlerække af dokumentation for, hvorfor det er så vigtigt at opspore og afhjælpe høretab.

 

På billedet WHOs tovholder på høreområdet dr. Chelly Chadra og Høreforeningens formand Majbritt Garbul Tobberub.

 

WHO

WHO har udnævnt 3. marts til Verdens Høredag, og det var da også WHOs tovholder på høreområdet dr. Shelly Chadra, der lagde ud med fakta om, at 360 mio mennesker i verden har invaliderende høretab og hver tredje ældre menneske er ramt.

- Det er en udfordring, at 1 mia yngre mennesker er i risiko for at miste hørelse, og at ældre mennesker lever længere. Mange får høretab, og det har konsekvenser for både individet, familien og samfundet, sagde hun.

Ubehandlede høretab koster verden ufattelige 750 mia. dollars om året i tabt produktion, manglende uddannelse, sundheds-, følelsesmæssige og sociale problemer.

- At hjælpe disse mennesker er omkostningseffektivt. Find mennesker med høretab, hjælp dem med høreapparater, rehabilitering og uddannelse! Politikerne bør handle, sagde Shelly Chadra.

 

Mindst 52 mio europæere

På europæisk plan viser undersøgelser, at 52 mio mennesker selv har rapporteret, at de hører dårligt. Dertil kommer dem, som ikke har erkendt det.

Ifølge AEA vil dette tal stige til 62 millioner i 2025.

- Mange gemmer deres høretab væk og bakkes ikke op af lægerne. Der er brug for forebyggelse, oplysningskampagner og indgriben, når høretabet er fundet. For det er sundt at høre godt. Man lever længere, træner hjernen, får bedre livskvalitet. Det er meget billigere for samfundet at gøre noget, end ikke at gøre noget, sagde Mark Laureyns fra AEA.

 

Få tifold tilbage

Og både lederen af det engelske The Ear Foundation, Mel Gregory og den franske socioøkonom Laurence Hartmann fremlagde netop tal på, at det i den grad kan betale sig at afhjælpe borgernes høretab.

En beregning viser, at det vil koste 255 mio euro over ti år at screene Euroas borgere for høretab og afhjælpe deres problemer. Men det koster 178 mia euro om året at lade være.

Et stort ubehandlet høretab giver fx 50 pct større risiko for arbejdsløshed iflg The Ear Foundation.

 

Der skal handles

En fransk undersøgelse viser, at 1 € til at afhjælpe høreproblemer giver 10 € tilbage til samfundet i sparede udgifter til sundhedssystemet, arbejdsløshed mv.

- Høretab er en tung byrde. Borgernes kommunikations-kapacitet reduceres, og der er forøget risiko for tidlig død, fald i mental sundhed og selvmord. Sundhedsmyndighederne bør se høretab som en af de allerstørste problemstillinger, som der skal handles på, sagde Laurence Hartmann.

Alene brug af høreapparater i fem timer om dagen i tre måneder forbedrer den psykosociale sundhed.

Se undersøgelsen:

 

Screen og forøg sundheden

Hele dagen var der fokus på de mange fordele ved at screene borgerne for høretab, når de er i 50'erne, så høretabet tages i opløbet og på et tidspunkt, hvor der er ressourcer hos den enkelte til at håndtere høretabet bedst muligt. Der blev også lagt vægt på hørelse som en sans, der kan være med til at højne sundheden, fordi kommunikation er essentielt for mennesket.

 

Så mange fordele

Lidia Best, vicepræsident i EFHOH, som talte på brugernes vegne, understregede kraftigt, at man siden 2015 har opfordret alle lande i EU til at give deres borgere ordentlig hjælp til høreproblemer, med adgang til informationer, reelle valgmuligheder, gennemskuelige udgifter, ordentlig opfølgning og rehabilitering efter høreapparatbehandling og adgang til hjælpemidler og rådgivning.

- Det vil give samfundene så meget; mindre arbejdsløshed og give borgerne adgang til flere muligheder i tilværelsen, frihed, uafhængighed, øget livskvalitet og bedre kognitiv formåen. I dag er der ofte lang ventetid til hjælp og ingen valgmuligheder. Den rigtige støtte er vital, også for voksne med høreproblemer, sagde Lidia Best.

 

Politikernes budskaber

Fra parlamentsmedlemmernes side var budskabet fra MEP Helga Stevens, at det er vigtigt med screening, og at alle med høretab bør have adgang til høreapparater hurtigst muligt og til en overkommelig pris. En del europæiske lande har ikke et gratis tilbud. Derfor er Danmark også blandt de lande, hvor der faktisk er flest, der får gjort noget ved deres høretab (ca. halvdelen). Rumænien ligger i bund med 7 %.

 

Pres mere på

MEP Roberta Metsola opfordrede høreorganisationerne til at lægge langt større pres på både EU og politikerne nationalt.

- I skal gøre mere. Vise 'best practise', også overfor de lokale regeringer. Der er sket en stor udvikling på høreområdet, men vi er stadig langt væk fra, hvor vi skulle være. Screening af voksne vil være en fordel, og der er massere, som kan gøres - fx er det ufatteligt, at der ikke tekstes mere. Desværre taler vi meget i siloer i politik, og jeg får som MEP'er 10-15 henvendelser om dagen med anmodning om at gøre noget for alle mulige sager. Det er derfor nødvendigt med et stort pres og samarbejde. For vi kan hjælpe og bør hjælpe som politikere, sagde Roberta Metsola.

 

En trussel mod verdenssundheden

Høreforeningens formand var med til mødet i Bruxelles.

- Det er utroligt vigtigt at råbe politikerne op, og der skal tages action på at investere mere i høreområdet, for det viser sig jo, at det kommer tifold igen. Det vigtige budskab fra Bruxelles er, at det er på høje tid, for det er en trussel mod verdenssundheden, at så mange mennesker går rundt med ubehandlede høretab. Og det gælder også for Danmark, selv om vi er langt i forhold til visse lande, siger Majbritt Garbul Tobberup.

 

EFHOH: European Federation of Hard of Hearing People (brugere)

AEA: European Association of Hearing Aid Profesionnals (tilpassere)

EHIMA: European Hearing Instruments Manufacturers Association (industri)

 

WHO: Der er bevis

Der er bevis for, at investeringer i høreområdet giver resultater:

 

Forebyggelse

- beskyttelse mod høje lyde

- Identifikation af øre-infektioner

 

Find høretab hurtigt hos:

- nyfødte

- skolebørn

- mennesker over 50 år

 

Tilbyd rehabilitering sammen med støtte til at blive ved med at bruge høreapparater.

Giv flere cochlear implants.

Tekstning og tolkning er effektivt til at gøre information tilgængelig.

 

Invester - det betaler sig:

Markant flere penge retur end investeret

Større tilgang til uddannelse

Større arbejdsevne og indtjening

Lavere udgift til depression

Et integrerende samfund

 

Råd til beslutningstagerne (politikere og embedsmænd):

- stil ressourcer nok til rådighed

- integrer hørerehabilitering i sundhedssystemet

- opbyg de faglige ressourcer

- find høreproblemer hurtigt og sæt behandling i gang

- øg opmærksomheden på høreproblemer i alle sektorer i samfundet.

 

Kilde WHO

Se mere 

Se også denne rapport om debatmødet fra AEA (European Association of Hearing Aid Profesionnals)  

Skrevet af Irene Scharbau

Lagt på 2. marts 2017

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau