Nyt udspil på høreområdet: Ikke godt nok

Udspillet mangler fokus på ventetidsproblemerne, mener Høreforeningen.

Nyt udspil på høreområdet: Ikke godt nok

 

I dag har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lanceret sit nye udspil: ”Høreområdet i fremtiden – en styrket indsats for borgere med høretab”. Der er afsat 115 millioner kroner på finanslovsforslaget over en 4-årig periode, der ifølge ministeren skal sikre mennesker med høretab en langt bedre behandling. 

Ifølge Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup er der mange gode elementer i ministerens udspil, og det er positivt, at der nu er politisk vilje til at forbedre høreområdet. Men desværre mangler der at blive taget hånd om det helt afgørende problem, nemlig de lange ventetider på at få høreapparat. Udspillet indeholder hverken penge til afvikling af ventetidspuklerne eller krav til regionerne om en behandlingsgaranti for mennesker med høretab, og det er slet ikke godt nok, mener landsformanden. 

Hun efterlyser derfor, at politikerne i de kommende finanslovsforhandlinger sætter flere penge af til at få nedbragt ventetiderne her og nu. Og minder om, at et samlet Folketing i december 2017 netop opfordrede regeringen til at tage initiativ til en fremtidssikret løsning på ventelisteproblemerne. Det lever udspillet ikke op til, som det ser ud lige nu. 

Ifølge en artikel i Jydske Vestkysten i dag forklarer sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at udspillet skal forhindre, at der i fremtiden opstår de samme problemer på høreområdet, som der er i dag. Den nuværende situation, hvor mange hørepatienter har udsigt til over 100 ugers ventetid på et høreapparat, er regionernes ansvar, mener hun. 

Men den forklaring kan Høreforeningens landsformand ikke bruge til noget.

- For os er det vigtigste at sikre hørepatienterne en ordentlig behandling, og det handler altså først og fremmest om hurtig adgang til høreapparatsbehandling. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at man dropper diskussionen om, hvem der har ansvaret, og i stedet tager ansvar for at få nedbragt ventetiderne, siger Majbritt Garbul Tobberup. 

Udspillet indeholder også en række gode elementer, og landsformanden glæder sig over, at ministeren har lyttet til mange af de ting, som Høreforeningen har efterspurgt. Det drejer sig blandt andet om at sikre en bedre gennemsigtighed i forhold til behandlingstilbud, så private klinikker skal informere klarere om gratis behandling og ejerforhold, og at alle patienter skal sikres samme adgang til at få erstattet mistede høreapparater. Der skal endvidere stilles ens kvalitetskrav på de offentlige og private klinikker og indsamles mere data og viden på høreområdet, så området løbende kan forbedres. Et godt element er også afprøvning af en ny digital model for visitation, som skal gøre behandlingsforløbet mere smidigt. 

Men det helt centrale er altså at få nedbragt ventelisterne, mener formanden.

Se hele udspillet her.


Se også:
Jydske Vestkysten: Høreforeningen kritiserer minister-udspil: Hun gør hørepatienter til kastebold

B.T. Regeringen vil gøre op med lang venteliste til høreapparater

Historien og Høreforeningens udtalelser er foreløbig bragt i 32 trykte og 16 digitale medier.


Lagt på 21. oktober 2018

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau