Nyt stort projekt om høretab og demens

3.1 millioner kr. fra Oticon Fonden skal bruges til at kigge på mulige sammenhænge mellem høretab, støj og udvikling af demens.

Nyt stort projekt om høretab og demens

Et nyt 3-årigt projekt skal undersøge de mulige sammenhænge mellem høretab, støj og udvikling af demens. Projektet ledes af overlæge Jesper Hvass Schmidt fra Odense Universitetshospital.

I undersøgelsen vil man kigge på høreprøver tilbage til omkring 1998, som er det tidligste tidspunkt, man har prøver fra. Hørestatus kobles herefter sammen med demensdiagnoser ved at søge i danske registre.

Jesper Hvass Schmidt

Jesper Hvass Schmidt holdt oplæg om høretab og demens på Høreforeningens høremesse i april. Foto: Henrik Frydkjær


Det er også et mål med projektet at kigge på, hvorvidt høreapparatbehandling kan forebygge eller udskyde demens:
”Vi vil forsøge at belyse om høreapparatbehandlede udskyder tidspunktet for demensdiagnosen eller undgår dette. Det er den rigtig svære del af projektet, for det kræver, at vi kan finde frem til mennesker med høretab, der ikke er høreapparatbehandlede eller har brugt deres høreapparat”, siger Jesper Hvass Schmidt.

Oticon Fonden har givet 3.1 millioner kr. til projektet, der finder sted på Syddansk Universitet i samarbejde med forsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse.  Et andet mål for projektet er nemlig at teste, hvorvidt miljømæssig støjpåvirkning kan have betydning for udvikling af demenssygdom.  Med andre ord, er det stressende at bo ved en støjende vej, og kan det have betydning for udviklingen af en demens? Mette Sørensen har med sin forskning vist, at der er sammenhæng mellem støjpåvirkning og diabetes og hjertekarsygdomme.

Projektet starter op til efteråret og vil løbe ind i 2021.


Se også denne video med Jesper Hvass Schmidt om risiko ved ubehandlet høretab. Videoen er produceret af Høreforeningen i forbindelse med Verdens Høredag 3. marts:


Lagt op 24. maj 2018

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau