Nye tiltag på vej i Region Syddanmark

Regionen forsøger med nye tiltag at få flere til at benytte tilbuddet om at komme til Sønderborg.

Nye tiltag på vej i Region Syddanmark

 

Region Syddanmark har erkendt, at den regionale "garanti-klinik", der blev oprettet i foråret i Sønderborg for at afhjælpe de lange ventetider på høreapparatbehandling ikke har haft den ønskede effekt. Alt for få borgere har benyttet sig af tilbuddet om at komme til Sønderborg, hvis man har ventet mere end 12 måneder.

Fra oktober blev tilbuddet derfor ændret til, at alle borgere der har udsigt til at vente mere end 12 måneder tilbydes at komme til Sønderborg. Pt. gælder det alle regionens borgere på nær dem, der hører til den almindelige høreklinik i Sønderborg, hvor ventetiden lige netop er kravlet op på 51 uger.

Men da transporten til Sønderborg ser ud til at være en hæmsko for mange på fx Fyn, har Sundhedsudvalget i Region Syddanmark indstillet til regionsrådet, at borgerne fremover kun skal være bundet til den regionale klinik i et ½ år, hvis de vælger at sige ja tak til tilbuddet. Det betyder, at mange kan nøjes med 2-3 besøg i Sønderborg og herefter kan benytte en anden høreklinik tættere på bopælen. Indtil nu har man som borger været "bundet" i alle 4 år til det sted, hvor høreapparaterne blev udleveret.

Som et yderligere tiltag skal tilbuddet om at komme på garantiklinikken fra 2018 også gælde borgere, der har udsigt til mere end 9 måneders ventetid.

Brev og møde med Høreforeningen

Udmeldingerne fra Sundhedsudvalget kommer efter et møde i udvalget den 12. december. Forud for dette havde Høreforeningen den 6. december et møde med formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Mødet den 6. blev fulgt op af et brev fra Høreforeningen til alle Sundhedsudvalgets medlemmer. Se brevet her.

- Vi skal selvfølgelig lytte, når vi får meldinger om ting, der ikke fungerer i vores sundhedstilbud, og vi har netop holdt møde med Høreforeningen om udfordringerne, hvor vi har givet udtryk for, at vi er enige om, at de nuværende ventetider ikke er tilfredsstillende. Derfor skal vi også reagere nu og justere vores tilbud, siger Poul-Erik Svendsen i en pressemeddelelse udsendt af Region Syddanmark den 15. december.

 

Lagt på 18. december 2017

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau