Nye anbefalinger til kommuner om børn med hørenedsættelse

Forløbsbeskrivelse fra Socialstyrelsen.

Nye anbefalinger til kommuner om børn med hørenedsættelse

Børn og unge med tidligt opdaget hørenedsættelse udgør en meget lille gruppe. Med tidligt opdaget hørenedsættelse menes enten, at hørenedsættelsen er medfødt eller at den er indtrådt, inden barnets grundlæggende sproglige kompetencer er på plads, dvs. inden fireårsalderen. For hver 1.000 børn, der fødes i Danmark vil 1-2 af dem have medfødt hørenedsættelse. Ved fireårsalderen har ca. 3 ud af 1.000 børn en hørenedsættelse.

Med så lille en målgruppe er det svært at opbygge en højt specialiseret viden i den enkelte kommune, så børnene hjælpes bedst muligt. Socialstyrelsen har derfor udgivet publikationen
"Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år", der indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst tilrettelægger deres indsatser til målgruppen. Der er i alt otte anbefalinger, blandt andet tidlig stimulering af sprogtilegnelse, hvor Socialstyrelsen anbefaler, at kommunen iværksætter en talehørepædagogisk indsats fra det øjeblik, høretabet er konstateret.

Forløbsbeskrivelsen er en revideret udgave af den, som Socialstyrelsen udgav i 2015. I den nye udgave er der blandt andet tilføjet tre nye afsnit i kapitel 4 Faglig indsats. 

Høreforeningen har siddet i en referencegruppe, der har fungeret som dialogforum for den faglige arbejdsgruppe, der har udarbejdet forløbsbeskrivelsen.

Hent "Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år" her.

 

Lagt på 28. august 2019

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau