Ny undersøgelse: Stor uvidenhed om gratis hjælp til høreproblemer

62 procent aner ikke, de kan få gratis høreapparater i det offentlige, viser ny, stor undersøgelse af danskernes høreapparat-brug.

Stor uvidenhed om gratis hjælp til høreproblemer

 

Et flertal med høretab tror eller ved ikke, at de kan få gratis høreapparatbehandling i det offentlige. Hele 62 procent har i en ny undersøgelse sagt enten nej eller ved ikke til spørgsmålet om de tror, de kan få gratis behandling.

- Det er bekymrende, fordi det bl.a. kan afholde folk fra at gøre noget ved deres høreproblemer. Der er mange risici forbundet med at gå rundt med et ubehandlet høretab, herunder større risiko for demens, depression og faldulykker. Det er synd og skam, at mennesker med en stram økonomi kan komme til at betale dyrt for en behandling, de er berettiget til at få gratis - eller helt afholder sig fra at få gjort noget ved deres høretab, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Med andre ord: Kun 38 pct siger, de ved, de kan få gratis apparater.

Den markante uvidenhed om gratis høreapparater er blot en ud af mange svar, der viser manglende viden om hjælp til høreproblemer i den nye Eurotrak-undersøgelse for Danmark, som bl.a. Høreforeningen i år har bidraget til.

Uvidenhed

Hver femte i undersøgelsen erklærer sig utilfredse med information om yderligere hjælp, fx omkring kommunikationscentrene, der står for den efterfølgende rehabilitering.

- Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige aktører på området oplyser om andre behandlingsmuligheder end deres egne. Viden om høretekniske hjælpemidler som fx tv-udstyr og teleslynge har rigtig mange mennesker heller ikke fået, og det er simpelthen for ringe en informationsindsats, siger Majbritt Garbul Tobberup. 

Godt udbytte af høreapparater

Undersøgelsen viser til den positive side, at et stigende antal danskere vælger at få høreapparat. 53 procent af dem, som i undersøgelsen meddeler, at de har høreproblemer, har fået et høreapparat i Danmark.

Det er en stigning på fem procent siden sidste undersøgelse i 2012, den højeste procent målt i Eurotrak-undersøgelser og formentligt den højeste i verden.

Årsagen er givetvis massiv markedsføring og tilstedeværelse af de private høreklinikker og adgangen til gratis apparater i det offentlige. 

Drilles uden høreapparater

Undersøgelsen viser også, at folk med høreapparater bliver drillet langt mindre end folk, der ikke har fået behandlet deres høreproblemer. Desuden finder folk høreapparaterne nyttige på jobbet, de sover bedre og har mindre tendens til depression, når de har fået afhjulpet deres høreproblemer med høreapparater.

- Det er glædeligt, at flere beslutter at gøre noget ved deres høretab og få høreapparater med den forbedring af livskvalitet, som det giver. Men undersøgelsen viser desværre også, at der er ekstremt stor mangel på viden blandt brugerne. Borgerne bliver forholdt viden om mulighederne for hjælp, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

 

Om Eurotrak-undersøgelsen

Over 13.400 danskere er blevet spurgt om deres høreproblemer. Blandt de 10.3 procent, der har rapporteret høreproblemer, har man spurgt særligt ind til deres viden, situation og brug af apparater. 47 procent havde høretab, men ikke høreapparater.

Eurotrak-undersøgelsen laves hvert år i forskellige lande af det schweiziske analysefirma Anovum.  Bag finansieringen af den danske undersøgelse står de store høreapparatfirmaers leverandørforening LFH, Høreforeningen, de Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning PAKS.

Det er fire år siden, der senest er lavet en dansk undersøgelse.


Lagt på 14. september 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau