National retningslinje for behandling af Menières Sygdom

Anbefalingerne bygger på et tyndt grundlag, mener Høreforeningen.

National retningslinje for behandling af Menières Sygdom


Sundhedsstyrelsen udgav i fredags sin nationale kliniske retningslinje for behandling af svimmelhedssygdommen menière. Menières sygdom skyldes problemer med trykreguleringen i det indre øre og er kendetegnet ved svimmelhed, kvalme og opkastninger, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret.

Formålet med retningslinjen er at forebygge og lette de svimmelhedsanfald, personer med Menières sygdom bliver ramt af, så anfaldene kommer ned på et niveau i styrke og hyppighed, som personen kan leve med.

Høreforeningen finder det positivt, at man forsøger at give mennesker med Menières sygdom bedre vilkår for behandling. Desværre bygger retningslinjerne på et tyndt grundlag:

”Det er fortvivlende, at der er så lidt forskning på området, for det gør det svært at komme med anbefalinger, når der er så få studier til at underbygge dem. Desuden finder jeg det problematisk, at retningslinjerne primært er belyst ud fra en medicinsk vinkel. Høreforeningen har ellers gentagne gange fx i vores høringssvar understreget nødvendigheden af at medinddrage den psykosociale rehabilitering som en væsentlig del af behandlingen,” siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Høreforeningen er ofte i kontakt med meniére-ramte, der er frustrerede over, hvad de tilbydes af systemet. Problemerne skyldes blandt andet, at der ikke er mange fagfolk i Danmark, der har stor viden om Menières sygdom:

”Menière-ramte bliver i dag kastebold i et system, hvor de tilgængelige rehabiliteringstilbud bliver en tilfældighed. Lange ventetider på behandlingsstederne og divergerende tilbud bidrager til et endnu mere invaliderende sygdomsforløb. De ramte har brug for et stærkt system, der udover den fysiske behandling også varetager den psykosociale rehabilitering”, siger Anne Mette Kristensen, der er hørekonsulent i Høreforeningen.

Se den nationale kliniske retningslinje fra Sundhedsstyrelsen her.

Lagt på 24. september 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau