Møde med sundhedsminister og sundhedsordførere

Ventetider og andre udfordringer i høresystemet var på dagsordenen, da Høreforeningen var til møde på Christiansborg. 

Møde med sundhedsminister og sundhedsordførere

Høreforeningen var i torsdags til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og sundhedsordførerne på Christiansborg. Med på mødet var også formanden for Danske Regioner Stephanie Lose (V), en repræsentant fra de praktiserende ørelæger samt en repræsentant fra PAKS (De Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning).

På mødet redegjorde Høreforeningen for de mange uhensigtsmæssigheder, der er på høreområdet i Danmark, med uacceptable ventetider og et svært gennemskueligt system, som nogle af udfordringerne.

Som systemet fungerer nu bliver mennesker med kompliceret høretab system-gidsler, da de ikke har mulighed for at vælge behandling på en privat klinik, selvom de skulle have råd til den egenbetaling, der ofte følger med. Og dem, der kan gå privat stilles overfor en brugerbetaling på en sundhedsydelse. Siden tilskuddet til privat behandling blev sat ned, har man sparet over en milliard, men de penge er ikke sendt tilbage i systemet, og i mens er ventetiderne på de offentlige klinikker eksploderet. Odense Universitetshospital topper listen med en ventetid på 2 år og 4 måneder (121 uger).

Høreforeningen kom også med en række bud på løsninger:

 • 4 ugers behandlingsgaranti som på alle andre sundhedsområder
 • Invester i området - alle tal viser, at det betaler sig
 • Tag alle områdets ressourcer i brug - offentlige og private – så volumen øges her og nu
 • Stil ensartede krav til de forskellige aktører:
  - Gratis behandling, kvalitet og opfølgning
  - Monitorer ydelserne
 • Udnyt kommunikationscentrenes kompetencer
 • Undgå at der er penge mellem læge og patient (ørelægernes dobbeltrolle)
 • Udarbejd en standard for høreapparatbehandling

Ubehandlet høretab koster dyrt i form af øget arbejdsløshed, for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udgifter til sundhedssystemet og øvrige samfundsmæssige omkostninger ved social isolation og handicap. Omregnet fra europæiske tal kan vi i Danmark  spare ca. 15 milliarder om året, hvis vi sætter flere ressourcer af til at behandle høreproblemer. 

Sundhedspolitikerne vil nu sætte sig sammen og forsøge at blive enige om et udspil til et mere hensigtsmæssigt system.

Se også:

Lange ventetider på høreapparater: Christine måtte vente over et år

Lagt på 29. maj 2018

  

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau