Møde med socialministeren

Diskrimination af mennesker med høreproblemer når det gælder behandlingsgaranti og tilgængelighed var på dagsordenen, da Høreforeningens formand mødte socialminister Mai Mercado.

Møde med socialministeren

Det var en særlig dag i Handicaporganisationernes Hus i dag, da alle organisationer fik mulighed for et kort møde med socialminister Mai Mercado, der var til stede hele formiddagen.

Fire minutter helt præcist fik vores landsformand Majbritt Garbul Tobberup til at fremlægge vores sag.

Socialminister Mai Mercado med Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup og bl.a. DHs formand Thorkild Olesen. Foto: Pia Hesse, Foreningen Danske DøvBlinde.

Diskrimination på behandling

Da Mai Mercado (K) for nyligt har fremlagt et forslag om mindre diskrimination i danskernes fritid, var det oplagt at gøre ministeren opmærksom på, at mennesker med høreproblemer i den grad diskrimineres i forhold til den behandlingsgaranti på fire uger, som gælder for stort set alle andre sundhedsydelser i Danmark.

Så let går det ikke

- Da dine kolleger blev udstyret med et høretab på Christiansborg i fredags til Verdens Høredag, fik de høretab kl 11 og blev behandlet kl. 12. Sådan ser verden ikke ud for os andre! Her er der op til 2 år og 4 måneders ventetid på en offentlig høreapparatbehandling, forklarede landsformanden og understregede, at det ikke hænger særligt godt sammen med handicapkonventionens §25 om, at borgere med handicap i særdeleshed skal have samme tilbud om og kvalitet af sundhedsydelser som resten af befolkningen.

Diskrimination på tilgængelighed

Et andet diskriminationsområde, som Høreforeningen mener, socialministeren bør tage med i sit lovforslag, er tilgængelighed, herunder tekster. 

- Vi kan fx ikke forstå, hvad du og dine kolleger siger i Folketinget, fordi udsendelserne ikke er tekstet. Vi er udelukket fra viden og demokrati! Det er fint, at der er kommet regler for, at nye biograffilm skal tekstes, men der er ikke regler for, at biograferne skal vise dem. Det betyder, at vi er henvist til forestillinger mandag formiddag, mens vores familier kan sidde og hygge sig i biografen lørdag aften, forklarede Majbritt.

Pres på

Ministeren fik efterfølgende et fakta-ark om behandlings- og tilgængelighedsdiskriminationen af mennesker med høreproblemer mv.

Mai Marcado takkede efterfølgende organisationerne for de mange informationer.

- Jeg lover ikke revolutioner, men det rører og inspirerer mig dybt at høre, hvad der er vigtigst for jer.. Bliv ved med at lægge pres på politikerne - hav forventninger til os, sagde ministeren, som i øvrigt tilkendegav, at hun også gerne vil prøve at gå på arbejde med et høretab.

 

Lagt på 7. marts 2017

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau