Ministeren vil forkorte ventetiderne

Evaluering af høreapparatområdet endelig offentliggjort. Ministerens opfordring om at gå privat er en hån mod og diskriminering af mennesker med høretab.

 

Ministeren vil forkorte ventetiderne

 

Så kom evalueringen af høreapparatområdet langt om længe. Evalueringen er på baggrund af lovændringen fra 2013, hvor det offentlige tilskud til at købe høreapparater i en privat butik blev sat ned, og hvor området blev samlet under sundhedsloven.

Høreforeningen har rykket gentagne gange, søgt agtindsigt og senest på verdens høredag 3. marts været i dialog med politikerne om den manglende evaluering. Den 3. marts sendte formanden for Sundhedsudvalget, Liselott Blixt, et spørgsmål til sundhedsminister Karen Ellemann om, hvornår evalueringen ville foreligge. Det har sat skub i tingene, og nu er den så endelig blevet offentliggjort.

”Jeg er meget tilfreds med, at ministeren er enig med Høreforeningen i, at ventetiderne på høreapparatbehandling er alt for lange, og jeg ser frem til, hvad ministerens ”kraftige” opfordring til regionerne om at prioritere området munder ud i”, siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Men så holder enigheden også op – at ministeren i sin kommentar blot ønsker at informere yderligere om muligheden for at tage et tilskud med ud i de private butikker er ganske enkelt ikke godt nok. Det er sådan, at ca. 85 % af dem, der at vælge at gå til en privat forhandler ender med en egenbetaling, som ofte beløber sig til mange tusinde kroner. Derudover er der den gruppe, som ikke kan vælge en privat butik, da deres hørenedsættelse skal behandles på en audiologisk afdeling jævnfør Sundhedsstyrelsens faglige vejledning. Så budskabet om at ”tage det offentlige tilskud med og springe køen over” er ifølge landsformanden en direkte hån mod de mange tusinde mennesker, der lige nu står på ventelister med mere end to års ventetid:

"Jeg begriber forsat ikke, at vores politikere kan tillade sig på de hørehandicappedes vegne at vurdere, at en hofte og et knæ betyder mere for det enkelte menneske end deres hørelse og evne til at kommunikere med deres omgivelser. Men det har den selv samme minister været med til at beslutte, da man sidste år valgte forsat at diskriminere og udelukke denne store gruppe mennesker fra den behandlingsgaranti, som alle andre borgere uanset lidelse og sygdom har. I evalueringen kan man læse, at der alene på tilskuddet er sparet 642 millioner på 3 år på høreområdet. Jeg savner i den grad mere konkrete og håndgribelige handlinger og initiativer fra ministeren. At opfordre regionerne til at prioritere høreområdet, samtidig med, at man presser dem til at spare hvert år er i min optik alt for nemt", siger Majbritt Garbul Tobberup. 

Høreforeningen finder det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at man i evalueringens opgørelse over ventetider vælger at bruge tal, der er næsten et år gamle, når man har mulighed for at hente de nyeste tal fra venteinfo.dk hver måned. I evalueringen oplyses den gennemsnitlige ventetid til at være 30 uger. Når man kigger på de nyeste tal, kommer man op på en gennemsnitlig ventetid på over 50 uger.

Høreforeningen opfordrer ministeren til en konstruktiv dialog om, hvordan høreapparatområdet kan organiseres til gavn for både brugere og samfundsøkonomien. 

Se evalueringrapporten

Se sundhedsministerens kommentarer til evalueringen


Lagt på 31. marts 2017

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau