Mennesker med høretab risikerer dårligere tilbud med sundhedsreform

Regeringens sundhedsudspil vækker bekymring på rehabiliteringsområdet.

Mennesker med høretab risikerer dårligere tilbud med sundhedsreform


Hvis regeringen kommer igennem med sin sundhedsreform, skal de regionale tilbud på handicapområdet have nye ejere. For høreområdets vedkommende drejer det sig blandt andet om de regionale kommunikationscentre i Aalborg, Aarhus, Odense og Hellerup.

Udspillet lægger op til, at kommunerne skal overtage driften, og det vækker bekymring hos Høreforeningen. Efter kommunalreformen i 2007 har mange kommuner hjemtaget deres tilbud med tab af specialiseret viden til følge. Sundhedsreformen giver kommunerne en ny anledning til at hjemtage tilbud og dermed vælge en model, der erfaringsmæssigt giver dårligere rehabilitering.

Højt specialiseret indsats

Det kræver en høj grad af specialviden at varetage rehabiliteringsindsatsen for mennesker med høretab. Området dækker blandt andet vejledning i at bruge høreapparat og supplerende tekniske hjælpemidler, høretræning for CI-opererede, tinnitus-forløb, hjælp til meniére-ramte, undervisning i høretaktik og særlig rådgivning til erhvervsaktive. I nogle kommuner sidder der kun en enkelt hørekonsulent og varetager alle disse indsatser, og det siger sig selv, at det er umuligt for én konsulent at opretholde et højt specialiseret niveau på alle disse områder.

Styrk området

I stedet for at udvande rehabiliteringsindsatsen yderligere, er der behov for at gå den anden vej, og se på, hvordan man styrker området. Der bør derfor laves en tværgående analyse af hele rehabiliteringsområdet. Der bør blandt andet stilles klare faglige krav til kommunerne om, hvad de skal tilbyde, så vi får ensartede tilbud af høj kvalitet over hele landet. Det er afgørende, at der bliver stillet klare krav til en ny driftsherre, fx skal der være krav om et forpligtende samarbejde mellem de involverede kommuner, så rehabiliteringstilbuddene bevarer deres størrelse og faglighed. Undersøgelser viser, at der skal være et befolkningsgrundlag på omkring 300.000 borgere for, at specialerne indenfor blandt andet høreområdet er bæredygtige. 

Det gør Høreforeningen

Høreforeningen deltager i øjeblikket i møder med Socialministeriet, hvor vi giver udtryk for vores bekymring samt kommer med forslag til, hvordan man kvalitetssikrer rehabiliteringsområdet. Vi har ligeledes sendt et brev til Socialministeriet, hvor vi uddyber vores kommentarer. Derudover arbejder vi sammen med og bakker vi op om Danske Handicaporganisationers arbejde på området. Det er Danske Handicaporganisationers fortjeneste, at handicapområdet har fået stor mediebevågenhed og dermed også politikernes opmærksomhed efter sundhedsudspillet kom ud. Danske Handicaporganisationer deler til fulde vores bekymring for afspecialisering af rehabiliteringsområdet, hvis de nuværende tilbud overtages af kommunerne. Se fx denne pressemeddelelse.


Lagt på 30. januar 2019

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau