Løfter om tre måneders ventetid på høreapparater

Valgdebat i Region Syddanmark:

Flot fremmøde i Holsted til valgdebat med regionspolitikerne

Løfter om tre måneders ventetid på høreapparater

Ventetiderne på høreapparater er eksploderet i Region Syddanmark. Så det var helt naturligt det største og vigtigste punkt på Høreforeningens valgmøde i Holsted 15. november. De cirka 100 fremmødte stillede mange kritiske spørgsmål til regionspolitikerne i panelet, Poul-Erik Svendsen (S), Ida damborg (SF), Stephanie Lose, (V), Bjarne Jensen (O) og Niels Sjøberg (B). 

5400 personer står lige nu på venteliste til høreapparater i regionen, Odense topper med en ventetid på to år og fem måneder, skarpt forfulgt af Vejle med 119 uger, Esbjerg 56 uger, og i Sønderborg ligger de på 45 uger. Her havde man ellers nedbragt ventetiden til kun to uger i 2015, hvorpå politikerne svingede sparekniven og med formand Majbritt Garbul Tobberups ord ’smadrede landets bedst fungerende høreklinik’.

Det indrømmede samtlige politikere i aftenens panel var en fejl. De 10 millioner, man sparede her, måtte efterfølgende genbevilliges, og politikerne erkender i dag, at høreområdet er alt for nedprioriteret i forhold til andre områder i sundhedsvæsenet.

- Hvis jeg får en fibersprængning i armen, står der straks tre læger klar til at kigge på mig. Men hvis jeg får nedsat hørelse, må jeg vente i over et år. Det er jo helt uacceptabelt, sagde Poul-Erik Svendsen, som går til valg med max tre måneders ventetid på høreapparater i Region Syddanmark som en af sine mærkesager. 

Forlanger behandlingsgaranti

Men det er ikke engang godt nok, indvendte formand Majbritt Garbul Tobberup.

- Vi forlanger simpelthen, at høreproblemer kommer ind under den samme behandlingsgaranti som alle andre områder i sundhedsvæsenet, pointerede hun.

- Så selvom det umiddelbart ville koste omkring 34,6 millioner at forsyne de 5400 på regionens venteliste med høreapparater her og nu, så betaler det sig, fordi en stor del af dem dermed kan forblive på arbejdsmarkedet, understregede hun.

Bruger andre millioner på flere tilskud

Hertil kommer den besparelse der er i at undgå de mange følgevirkninger af at gå med dårlig hørelse i længere tid. Det handler blandt andet om isolation, stress, depression og faldulykker.

- Som det fungerer nu, bruger man faktisk 64 millioner i tilskud til behandling på private høreklinikker, fordi folk søger den vej, når ventelisterne er så lange. Her vil man virkelig kunne spare, understregede formanden.

 

Radikale Niels Sjøberg var enig og foreslog, at man sparede syv millioner kroner ved at sammenlægge regionens to busselskaber, Fynbus og Sydtrafik. 

- Pengene til høreområdet skal findes, vi må tage det seriøst, sagde han.

- Så enkelt er det desværre ikke, indvendte regionsrådsformand Stephanie Lose.

- Man kan ikke bare flytte penge fra regionsudviklingskassen til sundhedskassen. Så selvom ventetiderne til høreapparater lige nu er uacceptabelt lange, vil jeg ikke love for eksempel kun tre måneders ventetid. Men jeg vil arbejde for, at vi omvisiterer mere, og jeg vil tage problematikken op i sammenhængsudvalget, sagde regionsrådsformanden. 

En nedprioriteret gruppe

Bjarne Jensen fra Dansk Folkeparti mente også, at to års ventetid er uacceptabelt, men han lagde vægt på, at man bør tænke mere fremadrettet.

- Mange unge i dag har ødelagt deres hørelse med høj musik, så der bliver flere og flere med hørenedsættelse i fremtiden. 10 millioner forslår slet ikke. Vi skal tænke meget mere langsigtet. Og hvis man giver en garanti, skal man kunne overholde den, understregede han.

- Derfor var det også en tude-tosset ide at spare de 10 millioner på klinikken i Sønderborg. Vi sagde det dengang, vi stemte imod! Det er blevet meget dyrt at rydde op i den fejl. Hvis vi skal tage ved lære af det, så må vi lægge kursen om her og nu og i tilføre området flere penge i stedet, sagde SF’s Ida Damborg.

Diskussionen om de manglende penge virkede som en rød klud på forsamlingen. En tilhører påpegede under den efterfølgende debat, at det var meget svært at forstå, at der ikke var penge nok til høre-området, når regionen samtidig brugte mange millioner på undersøgelser og dyre advokatsalærer i Carl Holst-sagen.

Stephanie Lose svarede hertil, at hun heller ikke mente, man burde bruge flere penge på den sag, mens Ida Damborg og Niels Sjøberg fastslog, at de syntes, man skulle helt til bunds i den slags sager af principielle grunde.

Formand Majbritt Garbul Tobberup rundede mødet af med at sige, at hun var glad for at høre, at samtlige indbudte politikere synes, ventetiderne er alt for lange.

- Vi føler os simpelthen nedprioriteret som gruppe i sundhedsvæsenet. Er vi mindre værd end folk med brækkede ben, eller dem der er visiteret til bleer? Dem kunne man aldrig finde på at lade vente i to år! Er vores lidelse mindre vigtig? Det kan jo ikke passe, sagde formand Majbritt Garbul Tobberup.

- Vi vil kæmpe med næb og kløer for en behandlingsgaranti på fire uger. Så vi vil holde jer op på jeres valgløfter om tre måneder. Vi fortsætter dialogen, regn med det, sluttede formanden.

 

Skrevt af journalist Kirsten Winding, fotos Alex Tran

Lagt på 17. november 2017

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau