Landsmøde på vej

25. - 26. maj 2019

Landsmøde på vej

 

Landsmøde 2019 nærmer sig, og det bliver et landsmøde, hvor der især vil være fokus på at tale om foreningens fremtidige arbejde.

De delegerede skal blandt andet tage stilling til Høreforeningens mærkesager, der danner rammen for arbejdet i den kommende landsmødeperiode.

- Vi skal prioritere de ting i fællesskab, som vi mener er vigtigst at arbejde med - også langt ud i fremtiden, siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup, der glæder sig til landsmødet. Majbritt modtager genvalg og stiller op til formandsposten som den eneste kandidat.

Også på næstformandsposten er der kun én kandidat, nemlig den nuværende næstformand Leon Otto Carlsen. Det samme er tilfældet i forhold til posten som kritisk revisor, hvor nuværende kritisk revisor Steen Honoré Pedersen er eneste kandidat og modtager genvalg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent (er)
2. Valg af referenter
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen om Høreforeningens virksomhed siden sidste ordinære landsmøde
5. Behandling af politiske indsatsområder/mærkesager
6. Fremlæggelse af økonomi
7. Fastsættelse af politikker for honorering af tillidsvalgte for den kommende landsmødeperiode.
8. Behandling af indkomne forslag
a) Ændringsforslag til vedtægter for Høreforeningen
b) Ændringsforslag til standardvedtægter for Høreforeningens Lokale Afdelinger
c) Øvrige forslag
9. Fastsættelse af og fordeling af kontingent
10. Valg af landsformand
11. Valg af næstformand
12. Valg af kritisk revisor
13. Meddelelse om Regionsvalg af Hovedbestyrelsesmedlemmer
14. Eventuelt: Dato for næste Landsmøde: 27-28 maj 2023

Landsmøde 2019 finder sted 25. - 26. maj på Kobæk Strand Konferencecenter. Læs beretning fra landsmødet i juniudgaven af Hørelsen.


Lagt på 13. maj 2019

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau