Konstruktivt møde med Danske Regioner

Høreforeningen kom med idéer og synspunkter på gårsdagens møde med Danske Regioner.

Konstruktivt møde med Danske Regioner


Danske Regioner tager høreområdet alvorligt. Det var indtrykket, da Høreforeningen i går var til møde med direktør og cheføkonom Rikke Margrethe Friis og konsulent Frederik Wøhlk. Fra Høreforeningen deltog landsformand Majbritt Garbul Tobberup samt Mette Lundgaard fra sekretariatet.

På mødet fremlagde Høreforeningen synspunkterne på blandt andet ventetidsproblemet, og Danske Regioner udtrykte ønske om at få input og forslag til forbedringsmuligheder.

"Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi oplevede, at der blev lyttet til vores synspunkter og ideér" siger Majbritt Garbul Tobberup.

Høreforeningen påpegede blandt andet de muligheder, der er for at udnytte de eksisterende ressourcer i systemet bedre, fx ved at få kommunikationscentrene mere i spil, så man får en bedre brug af de samlede offentlige og private ressourcer.

Ryd op i regler og politiske udmeldinger

Høreforeningen opfordrede også Danske Regioner til at vejlede regionerne i at få ryddet op i deres forskellige udmeldinger, fx hvad angår reglerne for hvor længe det forventes at et høreapparat kan holde samt reglerne for garanti og reparation. Derudover påpegede vi særligt, det uhensigtsmæssige i diverse politiske udtalelser om, at borgerne jo bare kan gå privat, når ventetiden i det offentlige er for lang. Ikke alle kan gå privat, fx ikke dem der har et høretab af en karakter, hvor de ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen skal behandles på en audiologisk afdeling.

Snart skal Danske Regioner til møde med Sundhedsministeren, og Høreforeningen ser frem til, hvad udkommet bliver.

Foretræde

På tirsdag skal Høreforeningen i foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi igen vil udnytte muligheden for at få politikerne gjort bevidste om vigtigheden af at få forbedret hele systemet omkring høreapparatbehandling og rehabilitering.

Se også landsformandens debatindlæg på Altinget i dag.

 

Lagt på 4. maj 2017

 

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau