Kom til rådgivningsaften hjemme hos dig selv

House of Hearings rådgivningsaftener foregår via videomøder i den kommende tid.

Kom til rådgivningsaften hjemme hos dig selv


Da tiderne ikke er til at mødes fysisk har House of Hearing ændret formen på deres rådgivningsaftener, så de i den kommende tid vil foregå virtuelt i form af videomøder. Derfor har du nu muligheden for at komme til rådgivningsaften hjemme i din egen stue.

House of Hearing afholder hvert år 10 rådgivningsaftener i tidsrummet kl. 16.00-19.00. Her kan du og dine nærtstående indhente positive erfaringer hos ”ligemænd”, der har lært sig at leve godt med høretab, sudden deafness, cochlear implant, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed, fx Menières sygdom, eller andre øresygdomme.

Du vil også kunne få gode og professionelle råd hos det tværfaglige team, som udover ”ligemændene” er sammensat af flere hørekonsulenter, afspændingspædagoger og psykologer samt af en socialrådgiver, en fysioterapeut, en ørelæge og en akustiker med særlig viden om støj og lavfrekvent tinnitus.

Deltagelse er gratis.

Virtuelle møder

Grundet situationen med coronavirus / covid-19 foregår rådgivningsaftenerne aktuelt ikke som fysiske møder, men via videomøder. Hvis du har adgang til en pc, tablet eller smartphone, vil du således kunne deltage i en online tinnitus-høreskole efterfulgt af online tværfaglig rådgivning samt, efter behov, instruktion i fysioterapeutiske og afspændingspædagogiske øvelser.

Hvis du ønsker at deltage i en virtuel rådgivningsaften, så send en mail senest 5 dage før til tilmeld@houseofhearing.dk.

Skriv nogle ord om dine problemer og behov. Hvis du har et høretab så medsend gerne din hørekurve, hvis muligt. Opgiv dit telefonnummer, dit navn og din alder. Du har først fået en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra House of Hearing. Husk derfor at tjekke din mail, herunder også dit spamfilter.

Hvis du har fået en plads, vil du blive kontaktet af House of Hearing i dagene op til en given rådgivningsaften. Dette med henblik på at informere dig om, hvordan den virtuelle rådgivning rent teknisk fungerer. Bemærk venligst, at du ikke vil skulle downloade noget, fx en app, for at kunne deltage i den virtuelle rådgivningsaften.

I 2020 er der virtuelle rådgivningsaftener på følgende datoer fra kl. 16.00 – 19.00.  

  • tirsdag den 26. maj 
  • tirsdag den 16. juni
  • tirsdag den 25. august
  • tirsdag den 29. september
  • tirsdag den 27. oktober
  • tirsdag den 24. november

Der er også mulighed for at få anonym rådgivning og vejledning om tinnitus, lydoverfølsomhed, høretab og øresygdomme på House of Hearings rådgivningstelefon, tlf.: 42 42 55 54 torsdage kl. 13.00 – 17.00 og fredage kl. 9.00 – 12.00.

House of Hearings Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Fonden for Bedre Hørelse, Socialministeriet, Oticon Fonden, GN Fonden,  Frederiksberg og Københavns kommuner, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond samt donationer fra private. House of Hearing modtog Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris i 2013 og Høreforeningens Landsmødepris 2019.

Du kan læse mere om House of Hearing på deres hjemmeside.


Lagt på 29. april 2020

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI