Kanonslag åd Julies øre

 

Jeg har været så vred. De skulle prøve det selv, siger Julie Flink Iversen

Kanonslag åd Julies øre 

De tænkte garanteret ikke over det, de tre 16-18-årige drenge, der smed kanonslag og løb deres vej ved en boligblok i Odense sidste år i december.

De kender ikke den uoprettelige skade, de påførte en ung kvindes ører, som siden har kæmpet for at få hverdagen til at hænge sammen.

 

Det var sort uheld, da Julie Flink Iversen stod i sin venindes køkken til julebage-hygge den 5. december. Vinduet var 10 centimeter åbent for klejne-osen.

- Ud af min øjenkrog så jeg et lysglimt, og så kom der et kæmpe brag. Jeg fik en helt vild, makaber ringen for ørerne. I mit venstre øre var det, som ruder der sang, fortæller Julie.

Hun var studerende i Odense, 25 år og havde høreapparater i forvejen.

- Et helt almindeligt symmetrisk høretab fra jeg var fem år. Min skelneevne var 100 procent, og hørelsen var stabil. Kanonslaget ændrede det fuldkommen, fortæller hun.

Se Julie fortælle om ulykken på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om Ulovligt krudt

Uudholdelig lyd i venstre øre

Braget sendte Julie i chok. Fem minutter efter sprang et kanonslag til. En ubehagelig følelse bredte sig i hendes venstre øre, lydene blev forvrænget, og så kom en bragende tinnitus.

- Jeg blev fysisk dårlig, når nogen talte i mit venstre øre. Jeg var meget påvirket. Julefrokosterne blev uudholdelige. Jeg kunne ikke være der, hvor mange mennesker var samlet. Alle årene har min hørelse været nedsat, men konstant. Nu faldt den, fortæller hun.

Hun søgte naturligvis hjælp hos både egen læge og høreklinikken.

Siden har Julie været på høreklinikken et utal af gange. Hørelsen er yderligere nedsat og det er hendes skelneevne også. Skelneevnen er vigtig, for det er den, der gør det muligt for os at forstå tale.

 

Stadig svært

Julie fik nye høreapparater med tinnitus-program, der kunne lave hvid støj og bølgebrus, så hun hørte tinnitus mindre. Men i dag er det stadig svært at udholde lyd på det venstre øre. Så svært, at hun selv mener, hun er blevet anstrengende at være sammen med.

- Jeg har været så vred. De drenge ramte mig et sted, hvor jeg i forvejen var svag. Men i deres alder er de jo slet ikke klar over, at de kan ødelægge andres liv. Hvorfor kan man stadig få fat i ulovligt fyrværkeri? Konsekvensen for dem, der rammes er alt for store, siger hun, der anmeldte hændelsen til politiet.

- Politiet sagde, de ville patruljere. Men der blev skudt af hele aftenen. Jeg var meget bange for at gå hjem.

I dag sørger Julie for at placere sig, så hun mest hører med højre øre. Næste nytår er på vej, og Julie frygter det.

- Det er da flot med fyrværkeri, men der er for mange uheld. Der burde være endnu flere stramninger, men hvad skal det være? Der må satses på massiv oplysning til de 16-årige, som jo føler sig uovervindelige. Jeg skal i hvert fald ikke udenfor til nytår, siger Julie Flink Iversen, der er aktiv i Høreforeningens ungdomsudvalg.

 

Høreforeningens fyrværkeri-anbefaling: 

Beskyt ørerne!

Skader på ører fra fyrværkeri er uoprettelige - men heldigvis er det nemt at beskytte sin hørelse. Med et par almindelige ørepropper til ca. 10 kr. er hørelsen godt beskyttet, hvis man i øvrigt er forsigtig og følger de almindelige gode råd for affyring af fyrværkeri.

Hvis du oplever nedsat hørelse efter nytår, så gå til en ørelæge.

Husk: Mister du hørelsen, mister du kommunikation med andre mennesker.

 

Ukendt antal høreskader

Hvert år får mange mennesker høreskader i forbindelse med nytårsfyrværkeriet. Desværre bliver skaderne ikke opgjort sammen med de øvrige fyrværkeriskader, men tidligere undersøgelser fra Vejle Amt peger på, at op mod 400 mennesker årligt får en støjskade i forbindelse med nytårsfyrværkeri.

Ulykkes Analyse Gruppen og Sikkerhedsstyrelsen er stoppet med at opgøre høreskader opstået i døgnene omkring nytår.

Seneste opgørelse fra 2010-11 viser, at 2-4% af de registrerede fyrværkeriskader var egentlige høreskader.

 

Fakta om ørets fyrværkeriskader

Tinnitus: En konstant ringen eller brummen for ørerne, der er stærkt generende for den, der rammes. For mange bliver livskvaliteten forringet på alle områder: Søvn, karriere og samvær med familie og venner. Nogle bliver invalideret af deres tinnitus.

Nedsat hørelse: Det er en stor belastning, hvis man ikke kan høre og dermed forstå, hvad andre siger. Nedsat hørelse nedsætter livskvaliteten og evnen til at klare sig godt i tilværelsen. Det bliver svært at begå sig, selv blandt gode venner, og socialt samvær kan blive en belastning, som man undgår. Derfor fører nedsat hørelse ofte til social isolation. 

 

4-5000 tons fyrværkeri

I gennemsnit har Sikkerhedsstyrelsen registreret import af 4-5.000 tons fyrværkeri pr. år til Danmark over de seneste ti år. Det er det legale fyrværkeri. Ulovligt fyrværkeri er i en rapport fra Sikkerhedsstyrelsen (2012/2013) opgjort til at udgøre mindst 10 % af skaderne.

Generelt kommer flest mænd og drenge til skade med fyrværkeri. Udviklingen viser en stigning i antal yngre mænd ml. 18-25 år, der får skader. De 0-14-årige udgør ca. 25 procent af skaderne. Tre fjerdedele af de tilskuere, som rammes, er kvinder.

Fyrværkeriloven er ændret. Fra nytåret 2014 er det tilladt at anvende fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.

 

Se også fyrværkeri

Skrevet af Irene Scharbau

Lagt på 26. december 2016

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau