Invitation: Kom til politisk topmøde '21 om høreområdet

Den 7. december 2021 er der topmøde på Christiansborg med temaet Behandlingsgaranti og offentligt-privat samarbejde i fremtidens hørerehabilitering. Det er gratis at deltage.

Invitation: Kom til politisk topmøde '21 om høreområdet


Arbejdsgruppen for Fremtidens Hørerehabilitering inviterer til det årligt tilbagevendende politiske topmøde i Pro-D på Christiansborg tirsdag den 7. december 2021.

Debatten vil i år fokusere på, hvordan man kan sikre en behandlingsgaranti på høreområdet samt et stærkere offentligt-privat partnerskab om bedre forebyggelse, tidligere opsporing og diagnosticering samt behandling af høretab.

I løbet af dagen vil forskellige hørefaglige kapaciteter holde oplæg om gevinsterne ved offentligt-private partnerskaber mv. Høreforeningens landsformand giver input til behandlingsgaranti og dagen afsluttes med en paneldebat. På dagsordenen er også kåring af det første medlem af den danske hørerehabiliterings Hall of Fame.

Se hele programmet her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 16. november 2021 - via e-mail til nst@policygroup.dk

Det er gratis at deltage, men tilmelding er bindende.

Vi glæder os til at se dig!

Lagt på 28. oktober 2021

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI