Invitation: Hvordan ser fremtidens hørerehabilitering ud?

Mød sundhedsminister Magnus Heunicke på politisk topmøde den 12. november.

Invitation: Hvordan ser fremtidens hørerehabilitering ud?


Arbejdsgruppen for fremtidens hørerehabilitering i Danmark inviterer til politisk topmøde den 12. november. Åbningstalen holdes af Sundheds-og ældreminister Magnus Heunicke (S), der fortæller om den nye regerings visioner for fremtidens hørerehabilitering.

På høreområdet blev der i 2018 afsat 215 mio. kr. til at løfte indsatsen for mennesker med nedsat hørelse gennem implementeringen af bl.a. en digital visitation. Der er nemlig mange gevinster at hente ved en mere effektiv, digital og patientcentreret hørerehabilitering – både for patienter, sundhedsfaglige og for samfundsøkonomien.

Men vi er ikke i mål endnu. Over 800.000 i befolkningen har nedsat hørelse, og det er nu vigtigt, at de gode visioner bliver til virkelighed. Ventelisterne skal ned, den digitale visitation skal implementeres og vi skal opkvalificere de audiologiassistenter, som skal spille en central rolle i fremtidens hørerehabilitering.

Derfor glæder det den bredt anlagt arbejdsgruppe for fremtidens hørerehabilitering i Danmark at stå i spidsen for et årligt tilbagevendende gennemsyn af høreområdet, som har til formål at bringe centrale aktører sammen for at diskutere, hvordan vi sikrer, at Danmark bliver foregangsland i behandlingen af høretab.

Se programmet her

Arrangementet foregår tirsdag den 12. november fra kl. 9-16 hos Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Deltagelse er gratis, men bindende tilmelding skal ske til: krt@policygroup.dk senest den 7. november 2019.


Lagt på 22. oktober 2019

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau