Invester i ører - og spar milliarder af kroner!

Det er Verdens Høredag. Høreforeningen har fem bud på, hvordan man redder Danmark fra en voksende milliardudgift.

Invester i ører - og spar milliarder af kroner!


- Det koster Danmark kassen, at man ikke hjælper mennesker med høreproblemer godt nok, siger Høreforeningens formand, Majbritt Garbul Tobberup.
- Vi håber, at WHOs opfordring i dag til verdens lande om at investere mere i hjælp til mennesker med høreproblemer, også vil skabe gehør hos vores danske politikere. For det kan i den grad godt betale sig, siger landsformanden.
Flere undersøgelser, både danske og udenlandske, viser, at Danmark kan spare milliarder ved at give mennesker med høreproblemer den rette hjælp.
En ældre undersøgelse fra SFI har vist, at det koster samfundet 2,7 mia. kroner alene, at erhvervsaktive med høretab ryger ud af arbejdsmarkedet.
Senest har det uafhængige danske IDA Institute, der arbejder med at forbedre hørerehabilitering i hele verden, beregnet, at Danmark kan spare op mod 25 milliarder kroner årligt ved at hjælpe borgere med ubehandlede høretab.

Se dokumentation.

 Konsekvenserne af høretab er nemlig mange, herunder:

  • Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • Depression og angst – dobbelt risiko
  • Fald-ulykker: Tredobling af risiko for fald ved blot lille høretab
  • Social isolation = nedsat livskvalitet = nedsat mental sundhed/kognitiv kapacitet = flere hospitalsindlæggelser.

 Se dokumentation.

Hørejunglen

Ikke mindst de ca. 40 procent  med høretab som er i den erhvervsaktive alder, oplever store udfordringer med det system, som Danmark i dag tilbyder som hjælp til mennesker med høreproblemer.

-  Det kan blive umuligt at holde fast på et job, når man skal vente år på at komme til at høre og i øvrigt ikke kan finde vej til yderligere hjælp som fx høretekniske hjælpemidler i det, vi i dag må kalde hørejunglen, siger Majbritt Garbul Tobberup.

 

Fem bud på løsninger:

- Behandlingsgaranti på 4 uger

- Massiv oplysning til borgerne

- En overskuelig vej til hjælp

- Screening for høretab ved 55 år

- Automatisk tilbud om pædagogisk opfølgning efter høreapparat.


En million danskere

Omkring en million danskere vil i 2030 have høreproblemer.  Et stigende antal ældre, der automatisk får høretab og et stort antal unge, der gambler med hørelsen med høj musik i ørerne vil sætte Danmarks hørerehabilitering under endnu større pres, end der er i dag.

En højere pensionsalder betyder flere med høretab på jobbet.

Derfor er det alt-afgørende, at tilbuddene om hjælp ændres, så man som borger kan blive kompenseret hurtigt og effektiv for sine høreudfordringer.

 

Lang ventetid

Lige nu er der 2,4 års ventetid på høreapparatbehandling i Odense og et gennemsnit i ventetid på 11 måneder (45 uger) i hele Danmark.

I 2013 var ventetiden  i gennemsnit 33 uger, før lovgivningen blev lavet om.

Høreforeningen mener, det er diskrimination, at borgere med hørehandicap bliver holdt uden for behandlingsgarantien på sundhedstilbud, som man giver på stort set alle andre områder.


Omkostningerne er for mange:

Invester i ører - og spar milliarder af kroner!

Lagt på 3. marts 2017

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau