Indkaldelse til Landsmøde 2019

Høreforeningen afholder Landsmøde

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

Høreforeningen indkalder til Landsmøde 2019, der afholdes fra den 25. - 26. maj 2019 på Kobæk Strand Konferencecenter

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Hovedbestyrelsen om Høreforeningens virksomhed siden seneste ordinære landsmøde.
 3. Behandling af politiske indsatsområder/mærkesager
 4. Fremlæggelse af økonomi
 5. Fastsættelse af politikker for honorering af tillidsvalgte for den kommende landsmødeperiode.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af og fordeling af kontingent
 8. Valg af landsformand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt


Lagt på 29. marts 2019

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau