Husk patienter med høretab!

Høreforeningen udsender i disse dage info-materiale til alle landets hospitalsafdelinger. "Gode råd til kommunikation med patienter med høretab" hedder kampagnen.

Husk patienter med høretab

Der er mange patienter med høretab på de danske hospitaler. Når hver 6. voksen og hver anden over 75 år har høretab, er det klart, at en del patienter kan have udfordringer, når det gælder kommunikationen med hospitalspersonalet.

Høreforeningen har i den senere tid modtaget flere beretninger om patienter, der slet ikke har fået mulighed for at kommunikere ordentligt om deres sygdom. Patienter, der er blevet råbt ind i hovedet. Patienter, der har været afhængige af deres høreapparater, men som ikke har kunnet få hjælp til at skifte batterier. Patienter, der er blevet umyndiggjort, fordi det er lettere for hospitalspersonalet at tale med familiemedlemmer eller andre tilstedeværende.

Derfor udsender vi nu en masse viden til hospitalsafdelingerne, så de kender de muligheder, der findes for at kommunikere med patienter med høretab.

De mange gode råd kan læses her og de kan printes og tages med ved kontakt til hospitalerne.

Fortæl os om dine oplevelser

Har du som patient med høreproblemer oplevet besværlig kommunikation med hospitalssystemet, og vil du fortælle om det, så vil vi meget gerne i kontakt med dig. Skriv til hoerelsen@hoereforeningen.dk

Ingen mail til afdelingen

Vores formand har ligeledes skrevet til hospitalsledelserne og gjort dem opmærksom på, at mange hospitalsafdelinger ikke giver patienter mulighed for mailkontakt, men kun telefonkontakt. Hvordan skal man lige ringe, når man hører dårligt? Det gælder fx mange afdelinger på Regionshospitalet Randers, hvor det nærmest ser ud som om, mailen ikke er opfundet!

Henvendelsen lyder således:

Til alle hospitalsledelser i Danmark:
 
Vigtige mailadresser for mennesker med høreproblemer!
 
Kære hospitals-ledelse og kommunikationsafdeling,
 
Høreforeningen har netop udgivet nedenstående materiale om kommunikation med patienter med høretab til landets hospitalsafdelinger.
 
I forbindelse med dette arbejde er det blevet tydeligt, at der er mange hospitalsafdelinger, som ikke skilter med deres email-adresser til patienterne.
 
Høreforeningen vil gerne gøre opmærksom på, at mailadresser er afgørende for, at mennesker med høreproblemer kan kommunikere med hospitalernes afdelinger.
Det kan være nedværdigende og skabe misforståelser, at  borgere med høretab ikke kan kommunikere og må lade pårørende kommunikere for sig.
 
Det er yderst vigtigt, at man kan skrive lige så let, som man kan tage en telefon og ringe.
Hvis årsagen til de 'hemmelige'  mailadresser er, at man tror, alt for mange borgere vil bruge denne kommunikationsform, anbefaler vi, at man under afdelingens kontaktoplysninger opretter et link med overskriften 'For borgere med høreproblemer' og lægger emailadressen her.
 
FNs handicapkonvention er særdeles tydelig omkring tilgængelighed for mennesker med handicap, der blandt indbefatter adgang til information med de teknologiske muligheder, der er til stede. E-mailen er det mest brugte elektroniske kommunikationsredskab, som bør være tilgængeligt!
 
SMS er også et vigtigt værktøj til fx tidsbestilling - noget vi får henvendelser om, at patienterne får afslag på, trods deres høretab.
 
Da op mod 800.000 hører dårligt, og hver anden er i den erhvervsaktive alder, er der al mulig grund til at  overveje kommunikationen med denne patientgruppe.
 
Venlig hilsen
Majbritt Garbul Tobberup
Landsformand
Høreforeningen

 

Lagt på 30. juni 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau