Hurtig reaktion fra politikerne i Region Hovedstaden

Tre politikere fra debatmødet i torsdags er gået sammen og har kontaktet regionen.

Hurtig reaktion fra politikerne i Region Hovedstaden

 

Det var ikke kun varm luft og tomme valgløfter, der blev udkommet, da høreapparatbehandlingen i Region Hovedstaden blev drøftet på Høreforeningens første politiske debatmøde op til regionalvalget. Få dage efter mødet i Taastrup i torsdags har Karin Friis Bach (Radikale), der er formand for regionens sundhedsudvalg, og to andre af de deltagende politikere i fællesskab kontaktet administrationen i Region Hovedstaden med 7 spørgsmål til forbedringer på høreområdet. Udover Karin Friis Bach drejer det sig om Lars Gaardhøj (Socialdemokraterne) samt Ken Patrick Petersson (Alternativet). 

Du kan læse indholdet i mailen til administrationen her:

Spørgsmål vedr. udlevering af høreapparater

I de to audiologiske afdelinger, vi har i Region Hovedstaden på Nordsjællands og Bispebjerg Hospital er der p.t. henholdsvis 40 og 38 ugers ventetid på at komme til undersøgelse for at kunne få udleveret et høreapparat. Hvis man lider af en (ikke akut) kompliceret hørelidelse, er der ikke noget alternativ til undersøgelse på offentligt hospital. Det er kun ukomplicerede høretab, der kan behandles i privat regi.

Da der også går tid med bestilling af høreapparat samt indstilling og finjustering, er den samlede ventetid fra henvisning fra egen læge til tilfredsstillende behandling med høreapparat tæt på at være et år.

Udover isolation og dårlig livskvalitet for patienten, øger dette også risikoen for faldulykker. For flere erhvervsaktive kan det herudover få direkte konsekvens for muligheden for at udføre sit arbejde i denne periode, og opsigelser eller langvarig sygeorlov kan derfor også blive en konsekvens.

På denne baggrund vil vi gerne stille spørgsmål til forskellige muligheder for at nedbringe den lange ventetid og i øvrigt forbedre forholdene for høreapparatsbrugere.

  1. Hvor meget vil der skulle tilføres økonomisk, hvis ventetiderne skal nedbringes alene ved hjælp af tilførsel af ekstra ressourcer til de to afdelinger? Både som éngangsmidler til pukkelafvikling og som varig støtte til løbende drift? Vi vil også gerne have oplyst, om det alene er et spørgsmål om økonomi, eller om det også handler om kapacitet personalemæssigt?
  2. Flere patienter fortæller om unødvendige gentagelser af høreundersøgelser, når man skifter mellem hospitalernes afdelinger og private aktører. Vil det være muligt at nedbringe ventetiderne ved at effektivisere arbejdsgangene og undlade unødvendige undersøgelser?
  3. Ved fornyelse af høreapparat er der i regionen krav om en genhenvisning, hvilket indebærer ny ventetid. Patienter, som er ”gamle kendinge” oplever det som spild af tid, at alt skal undersøges helt forfra. Kravet om genhenvisning er ikke lovbundet, og flere andre regioner samt regionens egen klinik på Bornholm, bruger ikke denne procedure. Vil det være muligt at nedbringe ventetiderne ved at fjerne genhenvisningskravet som en standardprocedure?
  4. Vi hører at Regionens øreklinik på Bornholms hospital anvender nye arbejdsgange bl.a. ved hjælp af tæt samarbejde med kommunen (der laver høreprøven) og kun har ventetider på 5 uger. Vil det være muligt at nedbringe ventetiderne på de to andre afdelinger ved at bruge nogle af de metoder, som man anvender på Bornholm?
  5. Ved henvisning fra egen læge til såkaldt ”puljelæge” (praktiserende ørelæge, som regionen har indgået aftale med), følger der ikke en oversigt med over, hvilke læger man kan vælge som alternativ, hvis den pågældende ørelæge man er blevet henvist til, har opbrugt sin årlige kvote. Kan vi hjælpe patienterne med bedre information i denne situation, så de ikke skal risikerer selv at skulle gå fra ørelæge til ørelæge (især sidst på året)?
  6. Ved udlevering af høreapparat er der brug for en efterfølgende finjustering af apparatet for at undgå eventuel skratten og hylen. Dette kan udføres på private klinikker, men betalingen for den sidste finjustering er lav sammenlignet med de øvrige ydelser. Finjustering af apparater bliver derfor ofte sat bagest i køen, med risiko for manglende brug af apparatet til følge. Vi vil gerne høre om administrationen ser en mulighed for at afhjælpe dette problem? 
  7. Vi forstår Servicecentret på Bispebjerg er lukket og dermed sendes høreapparater med selv meget små og lette fejl til producenten for udbedring. Brugerne oplever dette som en klar serviceforringelse. Vi vil gerne have oplyst, hvor stor en besparelse, der var ved at lukke omtalte servicecenter og om man deler brugernes opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt?  

 

 Godt initiativ

Høreforeningens landsformand er meget tilfreds med, at der handles så hurtigt af de tre politikere.

- Jeg vil gerne rose Karin Friis Bach, Lars Gaardhøj og Ken Patrick Petersson for deres henvendelse til regionens administration. Jeg er meget glad for, at de har lyttet til de problemstillinger, der blev rejst på debatmødet og nu viser vilje til at få ændret på forholdene. Nu glæder jeg mig bare til at få svarene fra regionen, der forhåbentlig udmønter sig i resultater til glæde for borgere med høretab i Region Hovedstaden, siger Majbritt Garbul Tobberup.

Læs også:

Fire regionspolitikere sagde ja til kortere ventelister

Teknisk service lukker på Bispebjerg

Lagt på 18. oktober 2017

 

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau