Høringssvar med kritik

Høreforeningen har afgivet et langt høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende det første udkast til evaluering af lov om høreapparatbehandling. 

Høringssvar med kritik

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i april sendt et udkast til evaluering af L 59 - loven om høreapparatbehandling i høring.

Høreforeningen har i den forbindelse afgivet høringssvar - og det er kritisk. Vi skriver blandt andet:

"Der er - efter Høreforeningens opfattelse - alt for få vurderinger af, hvad lovændringen har betydet for kvaliteten, den samlede økonomi og særligt, hvad den har haft af konsekvenser for brugerne. Høringsudgaven indeholder meget få anbefalinger til, hvordan konsekvenserne, de manglende data og høreområdet fremadrettet kan håndteres, reguleres og struktureres."

Katastrofalt lange ventetider

Høreforeningen mener også, at det er yderst kritisabelt, at rapporten undlader at synliggøre de enorme besparelser, der er sket på området, udelader den nyeste viden om konsekvenser af høreproblemer, forplumrer billedet af katastrofalt lange ventetider på offentlig behandling og fuldstændig undlader at beskæftige sig med brugernes udbytte af og udgifter til behandlingen og den voksende uoverskuelighed i systemet.

Håber på nye initiativer

- Vi ved, at ministeriet har fået mange høringssvar, og vi glæder os til at se den endelige, forbedrede rapport, som forhåbentligt fører til nogle initiativer på høreområdet, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Høreforeningens høringssvar kan læses her

Udkastet til evaluerings-rapporten kan læses her

 

Lagt på 5. juli 2016

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau