Høreudfordringer i Malawi

Audiologerne Rie og Signe har hjulpet børn med hørenedsættelse i det afrikanske land Malawi.

Høreudfordringer i Malawi


Af Rie Luxhøi & Signe Sparre Hansen


I 2018 blev vi udsendt for den norske høreforening (Hørselshemmedes Landsforbund) til Malawi for at arbejde som audiologer i 13 måneder. Malawi er et af de fattigste lande i verden og indbyggertallet er på knap 19 millioner. Der er kun to uddannede audiologer i Malawi, og det betyder selvsagt, at der på ingen måde er nok specialister til at hjælpe de mange mennesker, som har øre- og høreproblemer. Størstedelen af Malawis befolkning bor i landdistrikter, langt fra hospitaler og sundhedspersonale med viden om audiologi. Som audiologer i Malawi har vi derfor mødt både børn og voksne med svære øre- og høreproblemer, der desværre ofte først bliver opdaget senere end vi er vant til fra Danmark.

Otoskopisk undersøgelse af elev med høretab. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Sammen om at styrke inklusionen af børn med høretab

Vi arbejder for, at så mange børn med høretab som muligt identificeres så tidligt som muligt, og at de bliver tilbudt den nødvendige behandling og støtte. En vigtig del af det arbejde, som vi har udført i Malawi, er den daglige udveksling af viden med de lokale kollegaer fra Montfort Audiology Clinic (MAC). I MAC er der også ansat to malawiske kvinder. Den ene er døv og har beskæftiget sig med ørepleje i flere år og er en fantastisk rollemodel for børn med høretab. Den anden er uddannet speciallærer og hjælper med at oversætte både det lokale sprog, Chichewa, og tegnsprog til og fra engelsk. Bæredygtigheden af projektet styrkes ved at viden om audiologi og audiologiske undersøgelsesmetoder videregives til de lokale kollegaer, således at de kan udføre relevante øre- og høreundersøgelser, når projektet en dag når sin ende.

Stort behov for oplysning og handling

I MAC bliver klienter fra lokalområdet tilset, men ikke sjældent rejser folk flere timer for at få hjælp. Ressourcerne i en audiologisk klinik som denne er få, og de akustiske forhold er langt fra optimale i forhold til klinisk audiologisk arbejde. Uanset hvad er det utroligt vigtigt, at der er et sted, hvor folk kan blive testet, behandlet og rådgivet samt blive henvist til lægehjælp, når det er nødvendigt. I 2018 blev MAC opgraderet, da Interacoustics A/S sponsorerede splinternyt udstyr, der har forbedret det daglige audiologiske arbejde, som udføres både i MAC og de landsbyer, hvor der foretages hørescreeninger.

Hørescreeninger i landsbyer

Der er mange børn, der ikke kommer til MAC og derfor er hørescreeninger i landdistrikter nødvendige. På hørescreeningerne har vi hver gang tilset 50-60 børn, der havde øre og/eller høreproblemer. Vi er hver gang blevet mødt af store smil og børn, der vinker – præcis som vi har set det i TV. Siden 2015 har hørescreeningerne været koncentreret om ét distrikt i Malawi og i denne periode er over 2500 børn blevet screenet og hjulpet. I år har vi udvidet med endnu et distrikt, og målet er, at vi på sigt dækker hele landet.

Elever fra en landsbyskole i Malawi venter på otoskopisk undersøgelse og høreprøve. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

At bo og arbejde i Malawi - en oplevelse for livet

Men hvad lærer man så efter et års arbejde som audiolog i Malawi? Det er ærlig talt svært at sætte ord på. Vi har nu i et år arbejdet i et helt anderledes arbejdsmiljø og en helt anden kultur, og det giver et perspektiv på, hvordan man også kan gøre tingene. African time er bl.a. et fænomen, som kan være utroligt frustrerende, når vi kommer med vores skandinaviske tidsmentalitet, men samtidig også noget, vi kan lære af i de stressramte samfund, vi kommer fra. Et år som audiolog i Malawi har udviklet os både personligt og fagligt og trænet vores formidlings- og kommunikationsfærdigheder. Vi har set og behandlet øre- og høreproblemer, som vi næppe ville have set i Danmark. De mange erfaringer, vi har samlet fra vores arbejde og ophold i Malawi, er noget vi tager med os hjem, og som uden tvivl vil påvirke vores fremtidige virke.

Rie og Signe

Rie Luxhøi & Signe Sparre Hansen


Fakta om projektet

Udvekslingsprojekt mellem Hørselshemmedes Landsforbund og Briskeby Videregående Skole i Norge og Montfort Special Needs Education College i Malawi. Projektet har kørt de sidste seks år og er finansieret af Norec. Der sendes to skandinaviske audiologer til Malawi for at arbejde et år ad gangen, mens to malawiske lærere med speciale i hørelse underviser på Briskeby Videregående Skole. Projektet fortsætter foreløbigt indtil 2021 og allerede nu er to nye audiologer og to nye speciallærere taget på udveksling i en kultur, der er helt ny for dem.

Lagt på 6. juni 2019

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau