Høretab prioriteret i regeringens finanslovs-forslag

Vil afsætte 115 mio. kr. fra 2019-2022.

Høretab prioriteret i regeringens finanslovs-forslag


I regeringens finanslovsforslag afsættes der midler til at styrke høreområdet. Puljen til høreområdet er en del af en større pulje, der skal bruges til at gennemføre en sundhedsreform.

Konkret skriver Sundhedsministeriet følgende om høreområdet i forslaget til finansloven:

Der er en række forhold omkring behandlingsforløbet for borgere med høretab, som ikke fungerer optimalt. Der er bl.a. lang ventetid til offentlig høreapparatbehandling, det er svært for borgere at navigere på området, og der mangler data om effekt og kvalitet af behandlingen.

Regeringen vil sikre, at borgere med høretab modtager en effektiv og uvildig behandling af høj kvalitet, så borgerne ikke skal vente så længe på behandling, som de mange steder gør i dag. Regeringen foreslår, at der afsættes 40 mio.kr. i 2019 og 25 mio.kr. årligt i 2020-2022, svarende til 115 mio. kr. i perioden 2019-2022. Regeringen vil i efteråret 2018 præsentere en samlet pakke med konkrete initiativer på området.

Lagt på 31. august 2018

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau