HøreRehab - Nu også om hjælpemidler

Hjemmesiden HøreRehab.dk udvider med videoer om høretekniske hjælpemidler.

HøreRehab - Nu også om hjælpemidler


HøreRehab.dk har som mål at gøre det lettere at være høreapparatbruger. De korte videoer, som udgør hovedindholdet på siden, skal støtte høreapparatbrugere og deres omgivelser, så det bliver lettere at leve med hørenedsættelsen i dagligdagen.

Hjemmesiden har siden 2017 formidlet online rådgivning om betjening og vedligehold af høreapparater, samt information om hvordan man bedst kan håndtere sin hørenedsættelse i dagligdagen. Mange har benyttet sig af HøreRehab.dk - det seneste år har hjemmesiden haft 3500 besøg.

Nu også om hjælpemidler

Flere brugere og Høreforeningen har siden lanceringen udtrykt ønsket om, at hjemmesiden blev udvidet med en del om høretekniske hjælpemidler, da mange høreapparatbrugere mangler lettilgængelig viden herom. Dette har CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi), der står bag HøreRehab.dk ønsket at imødekomme.

Med midler fra Kurt Sørensens Fond er hjemmesiden derfor udvidet, så den nu også giver et indblik i mulighederne for supplerende høretekniske hjælpemidler.

Videoerne på siden er testet af et brugerpanel og er blevet udviklet og produceret i dialog med Høreforeningen. Der er videoer, der beskriver funktionen af teleslynge til tv, hjælpemidler til kommunikation, forstærkertelefoner m.m.

Der er ikke fokus på produktspecifikke hjælpemidler, men videoerne har til formål, at give et generelt indblik i hvilke muligheder der er for at blive kompenseret med et høreteknisk hjælpemiddel.

CKV ønsker, at brugerne let kan orientere sig om muligheden for høretekniske hjælpemidler, så de bliver bedre klædt på og bevidste om deres muligheder, når kommunens kommunikationscenter skal kontaktes.

HøreRehab.dk kan tilgås frit af alle. Siden er optimeret til visning også på tablet og smartphones.

 



Lagt på 2. april 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI