Høreforeningen søger organisations- og udviklingskonsulent

Har du flair for frivillighed og organisationsudvikling? Har du appetit på at arbejde for høresagen?

Høreforeningen søger organisations- og udviklingskonsulent


I en nyoprettet stilling får du en central rolle i at udvikle kompetencerne hos vores frivillige og understøtte vores lokalafdelinger i deres arbejde med at forbedre livsvilkårene for mennesker med høretab og øresygdomme.

Med reference til sekretariatslederen skal du udvikle nye uddannelsestilbud for vores frivillige, så vi bliver endnu bedre til at præge kommunernes politik på høreområdet. Vi vil være en konstruktiv spiller, der bringer løsningsforslag på bordet, som gavner livsvilkårene for vores målgruppe. Vores frivillige er organiseret i 61 lokalafdelinger og flere faglige udvalg, der alle arbejder for høresagen. Din rolle bliver at sikre løbende kompetenceudvikling, så vi får mest mulig indflydelse og har velfungerende lokalafdelinger.

Din rolle bliver også at udvikle nye medlemsrettede tilbud, der kan bidrage til at forbedre livsvilkårene for fx børnefamilier berørt af hørenedsættelse samt tinnitus- og meniere-ramte. Endvidere får du ansvar for at igangsætte nye initiativer til rekruttering af nye medlemmer.

Dine opgaver:

 • Understøtte og rådgive vores lokalafdelinger i det politiske og organisatoriske arbejde.
 • Udvikle helt nye uddannelsestilbud til vores frivillige som fx kurser for nye bestyrelsesmedlemmer, kurser i lokalpolitisk påvirkning, hvor du har selvstændigt ansvar for indhold og afvikling.
 • Planlægning og afvikling af hørefaglige konferencer og temadage.
 • Fundraising af vores aktiviteter.
 • Bidrage til at udvikle vores forening, så vi får flere frivillige og flere medlemmer af Høreforeningen.

Din profil:

 • Du har en relevant uddannelse og solid erfaring med kompetenceudvikling og organisering af frivillige, gerne fra en politisk styret organisation.
 • Du har indblik i politik- og samfundsforhold, gerne på kommunalt og regionalt plan, og forstår at omsætte din politiske og strukturelle indsigt til rådgivning og uddannelse af vores frivillige.
 • Du kan samarbejde med mange forskellige mennesker og har tålmodighed og rummelighed til at arbejde i en handicaporganisation – og samtidig et godt humør, der smitter af på vores frivillige.
 • Du har erfaring og gode resultater med fundraising.
 • Du er nytænkende og struktureret i din arbejdsform og har gode formuleringsevner i skrift og tale.
 • Du er stærk i brugen af Office-pakken (præsentationer, budgetoversigter m.m.)
 • Du er fleksibel og klar til også at løse lavpraktiske opgaver, når det behøves.

Din arbejdsplads bliver i Høje-Taastrup, og du skal være indstillet på, at der vil være aften- og weekendarbejde i forbindelse med møder og arrangementer i lokalafdelingerne rundt om i landet.

Vi tilbyder:

Et job med en stor kontaktflade og mange forskelligartede udfordringer. Fleksible arbejdstider, høj grad af selvstændighed og indflydelse på egne arbejdsopgaver. Du bliver en del af et dynamisk sekretariat med 9 ansatte med en række forskellige fagligheder og en uformel og humoristisk omgangstone med et godt fællesskab.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er fuldtid. Løn efter aftale og kvalifikationer.

Interesseret

Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Tine Lyngholm, tlf. 3073 7303 eller e-mail: tl@hoereforeningen.dk for yderligere oplysninger.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 27. juni 2019.

Du søger stillingen online via linket ”Søg jobbet online” hos Jobindex. Vedlæg CV og relevante eksamenspapirer. Vi indkalder løbende til samtale.

Tiltrædelse 1. oktober 2019.

 

Lagt på 6. juni 2019

 Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau