Handicappede unge strander uden uddannelse

Unge med handicap klarer sig dårligere på ungdomsuddannelser end unge uden handicap.

Handicappede unge strander uden uddannelse

 

Unge med et fysisk eller psykisk handicap klarer sig markant dårligere på ungdomsuddannelserne sammenlignet med unge uden handicap. Sådan lyder konklusionen på en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Danske Handicaporganisationer.

46,1 procent af unge med handicap har ikke fuldført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. For unge uden handicap er andelen på kun 15,4 procent.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, resultaterne er bekymrende. Derfor glæder hun sig over, at der i satspuljeaftalen for 2019 blev afsat penge til en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet og til initiativer, som skal forbedre elever med handicaps vilkår på erhvervsuddannelserne. Det siger hun til Ritzau i en skriftlig kommentar.

DH: Forlæng skoleforløbene

Hos Danske Handicaporganisationer (DH) er man glade for de afsatte midler, men mener, der stadig er langt til målet.

- For at få beskæftigelse skal man også have en uddannelse, og der halter det altså noget. Uden uddannelse er det endnu sværere for mennesker med handicap at få arbejde, siger Thorkild Olesen, som er formand i DH.

- Det er spild af ressourcer og deres liv, for unge med handicap vil ligesom alle andre unge gerne bidrage til samfundet.

Thorkild Olesen mener, at problemet er trefoldigt.

- Der mangler fleksibilitet og mulighed for at studere på nedsat tid.

- Bureaukratiet omkring ansøgning om hjælp og dispensation er også alt for stort.

- Derudover er der mangel på viden om mennesker med handicap på uddannelserne.

Han foreslår, at man på erhvervsuddannelser ser på muligheden for at forlænge skoleforløbet og sætte timetallet ned. På de gymnasiale uddannelser foreslår han at sprede Team Danmark-ordningen, som findes for elitesportsudøvere, ud til handicappede, så de får et år ekstra.

- De økonomiske rammer skal forbedres, for man skal jo ikke straffes for at give en person med cerebral parese fire år til at gennemføre en gymnasial uddannelse, siger Thorkild Olesen.

- Så skal man i stedet have en økonomisk belønning.

Kilde: RitzauFakta om undersøgelsen:

  • Analysen omfatter godt 7.600 unge med alle typer handicap: fysiske handicap som blindhed, høretab og cerebral parese (spastiske lammelser) og psykisk/kognitive som ADHD, autisme og psykiske lidelser.

  • I gennemsnit var cirka 86 procent af alle 18-årige i gang med en ungdomsuddannelse i 2017. Blandt unge med psykiske handicap, autisme og ADHD er det omkring 60 procent, der var i gang med en uddannelse, mens det blandt unge med fysiske (herunder høretab) og sensoriske handicap var cirka 70 procent.

  • I gennemsnit er 64 procent af unge med handicap i gang med en ungdomsuddannelse som 18-årige, hvilket skal holdes op imod 86 procent blandt alle 18-årige.

  • Blandt alle 25-årige har cirka 80 procent fuldført mindst en ungdomsuddannelse, mens det gælder cirka 54 procent af unge med de handicap, som er med i analysen.
  • Knap 43 procent af unge med et psykisk handicap har som 25-årige ikke fuldført mindst en ungdomsuddannelse, og blandt unge med fysiske og sensoriske handicap er andelen 48 procent.


Se undersøgelsen her


Se også:

Studerende med usynligt handicap mangler støtte til at gennemføre uddannelsen


Lagt på 4. april 2019

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau