Godt nyt: Regeringen vil styrke høreområdet

Høreområdet er med i finanslovsforslaget.

Godt nyt: Regeringen vil styrke høreområdet


Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til finanslov, og der er godt nyt for høreområdet. I forslaget er der nemlig afsat midler til at sikre, at borgere med høretab får en effektiv og uvildig behandling af høj kvalitet.

- I Høreforeningen har vi længe kæmpet for at få ventetiderne ned. Vi fik sat høreområdet til debat i Folketinget i slutningen af 2017 og har holdt politikerne fast på deres løfter om forbedringer lige siden. Vi mangler stadig at se, hvordan regeringen vil sikre en hurtig og effektiv behandling med høj kvalitet og hvor mange midler, man sætter af. Men finanslovsforslaget viser, at der nu er politisk vilje til at hjælpe mennesker med høretab, siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

I finanslovsforslaget står der, at høreområdet skal forbedres. Man afsætter en pulje til at gennemføre tiltag, der skal gøre behandlingen mere effektiv og sikre høj kvalitet. Puljen til høreområdet er en del af en større pulje på i alt 220 mio. kr. i 2019 og 225 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022. Puljen skal bruges til at gennemføre en sundhedsreform om øget sammenhæng i sundhedsvæsenet, til vaccinationsindsatser samt til høreområdet.

I Høreforeningen ser vi frem til, at det for alvor kommer til at betyde markant kortere ventetider for høreapparatsbehandling.

Lagt på 30. august 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau