Glæd dig til det næste medlemsblad

Hørelsen kommer til september med vigtige historier og nyt om blandt andet mundbind og ventetider.

Glæd dig til det næste medlemsblad


Næste udgave af Høreforeningens medlemsblad Hørelsen er sendt i trykken. Denne gang med mere stof om corona-krisens konsekvenser for mennesker med høreproblemer. 

Du kan blandt andet læse om Gitte, som blev indlagt til observation for corona. På grund af sit høretab havde hun store udfordringer med kommunikationen på grund af maskeret personale.

Læs også om Katrines seks måneder lange kamp for at få hjælp til sin akut faldende hørelse.

Fysioterapeut Ida Castberg sætter os desuden ind i, hvordan kroppen er udfordret, når høresansens nedsættes.

Er det CI-tid? Se eksperternes vurderinger og læs om Helle, der ikke skulle have CI alligevel, da hun stressede ned. Du kan også læse vores spot på diskrete høreapparater.

Vil du også gerne modtage medlemsbladet? Så bliv medlem her. Vi sørger for, at du også modtager det nummer, der er omtalt her.

 

Læs allerede nu næste blads leder her:

Mundbind og kommunikation er en arrig cocktail

Af Majbritt Garbul Tobberup, landsformand


I skrivende stund er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen at bruge mundbind i den kollektive trafik myldretiden, og så er der indført krav om det i den kollektive trafik i seks kommuner. Hvem ved hvad næste skridt bliver? Mundbind gør kommunikationen utrolig svær for mennesker med hørenedsættelser.

Afstand, afskærmning med plexiglas og forringelse af talekvaliteten, i kombination med baggrundstøj og fraværet af muligheden for at støtte sig til mundaflæsning, gør tale næsten uforståelig for mange med hørenedsættelse.

Mundbind og masker dæmper talen med 3-12 dB alt afhængig af masketype. Ved en dæmpning på 3 dB svarer det til en halvering af talerens stemmestyrke, så det betyder rigtig meget.

Det kræver i den grad, at der skal tages hensyn til os med hørenedsættelse, når man kommunikerer med maske på. Vi har selv et stort ansvar for at gøre opmærksom på vores høreproblemer og de behov, vi har. Men vores omgivelser har også ansvaret for at tage de rette hensyn, så vi kan forstå, hvad der bliver sagt. Også selvom det kan være en tidskrævende og besværlig øvelse. Du kan i Hørelsen se historien om Gitte Bechs indlæggelse på hospitalet, og hvor rædsomme oplevelser, det kan føre til, når vi ikke møder den rette forståelse for vores hørehandicap. Det er direkte kritisabelt, at sundhedspersonalet i denne sag ikke er villig til at hjælpe Gitte til at kunne forstå, hvad de siger.

Høreforeningen har udarbejdet en række gode råd til kommunikation, når brug af mundbind er nødvendig. De gode råd er tænkt som en hjælp, så vi både selv kan gøre opmærksom på, hvad vi har brug for, og så vores omgivelser får viden om, hvordan de kan tage hensyn og hjælpe til en bedre kommunikation.

Jeg er glad for, at Elsebeth Tvenstrup Jensen fra Statens Serum Institut har tilkendegivet her i Hørelsen, at man nu vil indarbejde Høreforeningens råd i deres vejledninger om brug af værnemidler. Det er også glædeligt, at Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen) både via mail og på Twitter har tilkendegivet, at de bestemt vil tage vores råd med i deres fremadrettede kommunikationsindsatser. Det er bare ikke tilstrækkeligt.

Der bør laves en egentlig mediekampagne, som dem vi er vant til at se med andre indsatser og gode råd i relation til corona.

Vi vil også gå i dialog med myndighederne om muligheden for godkendte klare masker, så det er muligt at se munden gennem masken. Du kan finde de gode råd her i bladet og på vores hjemmeside. Det kan være en god idé at printe dem fra vores hjemmeside, så du har dem ved hånden, når du får brug for dem.

Der vil være tilfælde, hvor den eneste løsning er at skrive det sagte ned, enten med pen og papir eller med de elektroniske muligheder, der findes. Som f.eks. diktafonen i notesystemet på en smartphone eller ved at bruge Siri, hvor det sagte ord bliver skrevet på skærmen, så det det kan læses af den, der ikke kan høre. I særlige situationer kan en skrivetolk også være en god løsning. Jeg vil derfor gerne opfordre dig til læse mere på vores hjemmeside eller kontakte vores tolkeformidling, hvis du vil vide mere om muligheden for at gøre brug af skrivetolk til for eksempel hospitalssamtaler eller et møde.

Skulle mundbind blive et generelt krav i Danmark, så håber jeg virkelig, at alle vil bidrage med at gøre sig særlig umage med kommunikationen. For det bliver en kæmpe udfordring for alle os med hørehandicap.


Lagt på 14. august 2020

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI