Fire regionspolitikere sagde ja til kortere ventelister

Høreforeningens første valgmøde i Region H bød på yderst positive toner fra A, B, LA og Å.

Region H:

Fire regionspolitikere sagde ja til kortere ventelister

- Nu spørger jeg Jer lige her til sidst: Hvor længe synes I, vi skal vente på at få høreapparater?

Høreforeningens formand Majbritt Garbul Tobberup gav sammen med de fremmødte deltagere et skarpt modspil til de fire kandidater til regionsvalget, der deltog i Høreforeningens første valgmøde i Tåstrup Kulturhus torsdag aften den 12. Oktober.

Og både Karin Friis Bach (Radikale), der er formand for regionens sundhedsudvalg, Lars Gaardhøj (Socialdemokraterne), Carl Andersen (Liberal Alliance) og Ken Patrick Petersson (Alternativet) mente alle, at der ikke bør gå mere end 4-8 uger, før borgerne i Region Hovedstaden har høreapparater.

En klar og positiv melding fra kandidater til regionsrådsvalget i Hovedstaden den 21. November.

Karin Friis Bach (B) og Lars Gaardhøj (A)

Lang ventetid

Vores formand lagde ud med at fortælle politikerne, at der i dag er hhv. 38 og 40 ugers ventetid på de to hospitaler, som laver høreapparatbehandling i regionen.

Hun kunne også oplyse, at 2600 borgere står på venteliste til Bispebjerg og 520 i Hillerød. I sit oplæg forklarede hun med gode eksempler, hvorfor den nuværende situation uden behandlingsgaranti er uholdbar, at der er problemer med ørelægernes dobbeltrolle, at de fleste, der går privat har en egenbetaling, og at det er de hårdest ramte, der står på ventelisterne.

Nødt til at se på ventelister

- Når jeg hører de historier, så bliver vi nødt til at se på de lange ventelister. Og vi må også se på systemerne, for det er helt gak med genhenvisninger og overgangen mellem barn og voksen, sagde Karin Friis Bach.

En øjenåbner

Desværre var der mange tekniske problemer på mødet med teleslyngen, og powerpoint-skærmen måtte afmonteres, så skrivetolkene kunne få plads på det store lærred og alle følge med.

- Vores start i dag afslører mange af de frustrationer, I har i dagligdagen. Jeg tror ikke, det var planlagt, men det er en øjenåbner. Jeg vil gerne være med til at se på, hvad vi kan gøre i regionen, for det er ekstra uretfærdigt, at dem der venter længst, har det værst, sagde Lars Gaardhøj.

Hvem er mest døve

Carl Andersen fra Liberal Alliance sagde i sit oplæg, at Region H er den region, der kan spare flest penge ved at nedbringe administration og bureaukrati. 200 millioner kroner kan spares ved at forøge samarbejdet med private udbydere, mente han, penge som kunne gå til ekstra puljer som fx høreområdet.

Ken Patrick Petersson henviste til FNs Handicapkonvention.

- Det er grotesk, hvad vi udsætter borgerne for. Vi skal finde de penge i regionsrådet. Om vi løser det offentligt eller i samarbejde med private er lige meget – bare I er glade. Jeg har tænkt på, hvis I har råbt op til politikerne før, hvem er så mest døve, spurgte han.

Carl Andersen (LA) og Ken Patrick Petersson (Å)

Genhenvisningskravet

Det kom som en overraskelse for alle fire politikere, at Region H har genhenvisningskrav, når man har høreapparater i forvejen, hvilket betyder, at man skal omkring ørelægen igen, inden man kan få en henvisning til hospitalet.

- Min hørelse er ødelagt en gang for alle. Hvorfor skal jeg omkring ørelægen igen, når hospitalet ikke engang bruger høreprøven til noget, spurgte landsformanden.

Fjern det

På Bornholm har man netop fjernet kravet og kan spare en million på to ørelæger.

- Det var jeg ikke klar over, sagde Karin Friis Bach og kunne oplyse, at man arbejder på at adskille lægers og hospitalsafdelingers økonomi og aktivitet, så det ikke handler om at tjene penge, hver gang man ser en patient.

- Det giver god mening at fjerne den genhenvisning, når de har fjernet den i andre regioner, sagde Lars Gaardhøj.

- Lad os gøre det. Så bliver der flere penge til specialbehandlinger på hospitalerne, sagde Carl Andersen.

- Et super forslag. Fantastisk, kommenterede Ken Patrick Petersson.

God debat med salen

Herefter var der mange kvalificerede spørgsmål fra salen. En deltager opfordrede politikerne til at nedsætte et udvalg på høreområdet, se på livskvalitet og befolkningstilvækst.

Det gav en længere debat om, hvor man kan komme i dialog med politikere, om puljelæger, der ikke henviser til andre puljelæger, når deres egen pulje er løbet tør.

- Husk nu, at vi ofte taler om gamle, svage mennesker. Skal de kastes rundt som pakker, spurgte en deltager.

En anden beskrev, at det tager et år at få velfungerende høreapparater, selv om ventetiden ’kun’ er 38 uger.

Demens

En deltager spurgte ind til, om politikerne kendte til sammenhængen med demens.

- Jeg har ikke tænkt over den sammenhæng. Det er endnu en grund til at få ventelisterne ned, sagde Karin Friis Bach.

- Det handler ikke kun om, at det kan betale sig. Det er utilstedeligt at lade nogen bo i vores samfund uden at kunne være aktivt til stede, sagde Ken Patrick Petersson. 

Militær og hørehuse

Herefter kom en deltager ind på, at regeringen lige har bevilget milliarder til militæret.

- Der må være en milliard på en hylde til høresagen, mente han.

En anden spurgte politikerne om, hvad de synes om hørehuse, der samlede alle tilbud til mennesker med høretab.

Hørehuse synes alle var en god idé med forskellige kommentarer om øremærket sundhedsøkonomi og oplysninger om, at der allerede er fokus på et bedre samarbejde mellem region og kommuner i sundhedstilbuddene.

Sorteper

- Alt handler om prioritering. Og her trækker høreområdet sorteper, fordi I ikke har behandlingsgaranti. Hvis Folketinget lavede behandlingsgaranti, ville det være nemmere for regionen at sende opgaven i udbud, fordi I så ville have ret til at gå et andet sted hen og få behandling. I har ringere rettigheder, mente Lars Gaardhøj.

Alle fire politikere udtrykte vilje til at tale med deres folketingspolitikere om behandlingsgarantien.

Råb op

Knud Anker Iversen ledte som ordstyrer forsamlingen igennem aftenen.

Alle politikerne roste Høreforeningen for initiativet.

- Der er desværre kun få penge at gøre godt med til mange gode ideer, så det er godt I råber op – bliv ved med det, så vi kan gå hjem og se, hvad vi kan gøre, sagde Lars Gaardhøj bl.a.

Det lykkedes Høreforeningens formand, Majbritt Garbul Tobberup, at give mange vigtige informationer og kommentarer til kandidaterne trods dårlige lydforhold.

Ringe fremmøde

Der var omkring 35 tilhørere i salen til arrangementet. Et ganske ringe fremmøde i forhold til, hvor mange medlemmer Høreforeningen har i Storkøbenhavn.

- Jeg synes, vores formand gør det så godt og laver sådan et stort stykke arbejde. Derfor er det for ringe, at der ikke er flere medlemmer, der bakker op, sagde en af deltagerne efter den gode debat.


Se også:

Hurtig reaktion fra politikerne i Region Hovedstaden


Skrevet af Irene Scharbau

Lagt på 13. oktober 2017

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau