Find dit nye høre-netværk via Facebook

Nyt medlemstilbud.

Find dit nye høre-netværk via Facebook


I Høreforeningens netværksgrupper mødes vores medlemmer med ligestillede og udveksler erfaringer omkring det at have lyd- og høreproblemer. Grupperne er en hjælp til at tackle de udfordringer, som en hørenedsættelse kan give.

Høreforeningen vil fremover gerne give sine medlemmer mulighed for selv at danne netværksgrupper via lukkede facebook-grupper. På den måde får du som medlem større indflydelse på, hvem du ønsker at være i netværksgruppe med.

Sådan fungerer det

Du efterlyser medlemmer via et opslag i facebook-gruppen, og når gruppen er dannet, mødes I ude i det virkelige liv og fortsætter dialogen dér. I kan også vælge at lave jeres egen lukkede facebook-gruppe, hvis I ønsker at mødes digitalt. Høreforeningens facebook-grupper er således kun tiltænkt selve gruppedannelses-processen, men man må gerne blive i gruppen, hvis man ønsker flere medlemmer. Du kan også lave et opslag i facebook-gruppen, hvis du allerede er i en eksisterende netværksgruppe, men I ønsker flere medlemmer.

Høreforeningen har to facebook-grupper til dannelse af netværksgrupper. En for medlemmer bosat i Østdanmark og en for medlemmer i Vestdanmark.

Hvis du ønsker at blive medlem af en af de to Facebook-grupper, så klik her:

Høreforeningens netværksgrupper Øst

Høreforeningens netværksgrupper Vest

Alle der anmoder om medlemskab vil blive spurgt om navn og adresse, da netværksgrupperne er et medlemstilbud (hvis du ikke er medlem af Høreforeningen, kan du blive det her). Herefter lukkes man ind i gruppen og har adgang til at lave opslag.

Hvis du ønsker at lave et opslag, kan det være en god idé at komme ind på følgende punkter, så kort og præcist som muligt:

  • Alder
  • Høresituation
  • By
  • Erhvervsaktiv / pensionist / forælder / studerende
  • Fritidsinteresser
  • Hvad forventer du af en netværksgruppe?
  • Hvor langt og hvor ofte vil du rejse i forhold til at mødes?


Lukkede grupper

Facebook-grupperne til dannelse af netværksgrupper er lukkede. Det betyder, at dine facebook-venner godt kan se, hvis du er medlem af gruppen, men de kan ikke se dine opslag i gruppen eller andres kommentarer til dine opslag. Det er med andre ord kun de optagede medlemmerne af gruppen, som har adgang til opslagene.

Hvis du ikke er på Facebook

Hvis du ikke ønsker at oprette en profil på facebook, men gerne vil med i en netværksgruppe, er der følgende muligheder:

Skriv en e-mail til mail@hoereforeningen.dk med titlen ”Netværksgruppe”. Husk at skrive hvor i landet du bor, så dit opslag kan komme i den rette gruppe.  Sekretariatet hjælper med at oprette en ”kontaktannonce” for dig i en af Facebook- grupperne. Vær opmærksom på, at vi lægger din e-mail-adresse ind i gruppen, så interesserede kan kontakte dig.

En anden mulighed er et opslag i medlemsbladet: Høreforeningens redaktør opretter et anonymt opslag i Hørelsen via billetmærke.

Lagt på 5. december 2018

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau