Erhvervsaktive med CI har stort udbytte men oplever stadig diskrimination

Ny stor empirisk undersøgelse af danske CI-brugere i alderen 18-67 år.

Erhvervsaktive med CI har stort udbytte men oplever stadig diskrimination


Det er hovedkonklusionerne på en stor ny empirisk undersøgelse af, hvordan gruppen, der har modtaget CI, klarer sig på det danske arbejdsmarked, og hvilke problemstillinger de oplever. Undersøgelsen bygger på et meget stort antal besvarelser og er gennemført som en række kvalitative interviews samt en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til alle danske CI-brugere i alderen 18-67 år. 

Gennemgående oplever brugerne at få et stort høremæssigt udbytte af deres CI. De fleste oplever simpelthen, at de hører bedre end tidligere, og de vil ikke tøve med at anbefale CI til andre i en tilsvarende situation.

Den anden konklusion er negativ, idet mange stadig oplever diskrimination på det danske arbejdsmarked. Dette er forbundet med en tredje konklusion – nemlig at selvom CI-brugerne oplever et stort og signifikant forbedret høremæssigt udbytte af operationen og den efterfølgende behandling, så oplever de stadig begrænsninger og usikkerheder i forhold til deres arbejdsliv. De bliver groft sagt ikke hørende på lige fod med hørende, og kan i den kontekst stadig ses som hørehandicappede med de tilknyttede problemstillinger og et stadigt behov for hjælpemidler og forståelse fra omgivelserne.

Rådgivende Sociologer har i samarbejde med Niels-Henrik Møller Hansen fra Aalborg Universitet udgivet rapporten som kan læses her.

Lagt på 2. september 2016

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau