En Aha-oplevelse for politikerne

Pas på Hørelsen-arrangementet på Folkemødet var et tilløbsstykke, og viden mangler om støjskader – også hos politikerne.

En aha-oplevelse for politikerne

Høreforeningens formand deltog i ekspertpanelet under Pas på Hørelsen-arrangementet på Folkemødet. Her havde Dansk Musiker Forbund og GN Hearing igen i år stablet en flot event på benene, som trak fulde huse.

Pas på Hørelsen blev en slags aha-oplevelse for de deltagende politikere, som slet slet ikke kendte til risikoen og omfanget af støjskader eller den truende udvikling, ungdommen er udsat for på grund af forkert brug af musik.

Ingen politik

- Vi ved ikke noget om høreskader i Kommunernes Landsforening. Det er slet ikke på dagsordenen eller en problemstilling, jeg har hørt om i de seneste seks år. Vi har ingen politik vedrørende høreskader. Men jeg kan mærke, vi bliver nødt til at tage det op som forebyggelse, sagde paneldeltager Henrik Appel (S), der er med i KLs social- og sundhedsudvalg.

 Susanne Langer, der sidder i Danske Regioners bestyrelse for Enhedslisten var også glad for at møde problematikken.

- Problemet er, at vi ikke er opmærksomme på konsekvenserne. Da jeg hørte om det her, tænkte jeg; hold da op. Vi er tit indlagt til ufrivillig støj. Jeg er glad for, I har taget det op. Høretab må høre til kroniske lidelser og må kunne komme med i Danske Regioners forebyggelsesstrategi. Første skridt er at sætte det på dagsordenen, sagde politikeren, der godt kunne tænke sig, at sundhedssystemet spurgte lidt mere ind til hørelsen.

Mangler undervisning

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup deltog i ekspertpanelet på scenen, og hun fik hurtigt hænderne i vejret.

- Hvor mange ved, hvor længe I må høre høj musik? Hvor mange af jer taler med jeres børn om det?

Kun få kunne svare ja.

- Børn lærer om sex, rygning, sund mad, motion og hvordan de skal færdes på Facebook, men der er ingen undervisning om støj. Der spilles alt for højt, og der burde sættes dB-målere op, så vi ved, hvad vi udsætter os for, sagde landsformanden, og henviste til sine egne høreapparater.

- Ellers ender I som mig, sagde hun.

Camilla Ottesen fra TV var en kompetent ordstyrer af de mange personer på scenen.

Hellere forebygge

Dansk Musiker Forbunds formand kunne fortælle, at der er utallige historier om musikere, der har fået ødelagt hørelsen af at stå foran trompeten, den høje monitor-højtaler eller i øvelokalet med den høje lyd.

- Det værste ved at miste hørelsen er, at den ikke kommer tilbage. Det er blivende skader. I DMF er hørelsen vigtig, og vi vil hellere forebygge. 1,1 milliarder unge er ifølge WHO i risikozonen for at ødelægge hørelsen med smartphones, sagde Anders Laursen.

Pas På Hørelsen har som projekt kørt i flere år, hvor især musikere får syn for sagen, når det gælder om at spille uden at ødelægge ørerne.

 

Bevar hørelsen

GN Hearing, som var sponsor på arrangementet, er i verdens top fem over høreapparatproducenter. Vicedirektør i GN Hearing Nikolai Bisgaard understregede, at man ikke får sin normale hørelse igen, uanset hvor gode høreapparater, der udvikles.

- Og der er ingen grund til at bruge høreapparater, før det er højst nødvendigt. Ved høreskader lægger hårcellerne sig ned eller knækker, og det betyder mindre information til hovedet. Man kommer desuden til at bruge uforholdsmæssigt meget energi på at følge med, sagde han.

Publikum blev derefter udsat for en høretest. Kun de unge kunne høre de lyseste toner.

  

Mads Christian

Mads Christian fra X-factor var det store hit på dagen. Han spillede nogle gode sange og stillede op til selfier med særligt de unge piger i timevis. Hør hans gode råd til at passe på hørelsen her!

 

Lige så højt som Orange Scene

Landets største ekspert på støj og høreskader, Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet, var også repræsenteret i panelet.

Hun kunne fortælle, at de små musikafspillere, vi giver vores børn i ørerne, kan spille lige så højt som Orange Scene på Roskilde Festivalen.

- Du har ikke en chance for at tjekke det, sagde hun.

Og Dorte Hammershøi understregede, at det ikke kun handler om lydstyrke. Det handler også om, hvor længe du lytter og hvor ofte. 80 dB er OK i otte timer. Hvis niveauet overskrides, vil nogle få høreskader.

- Men det er lige som rygning, man kan ikke sige hvem. Det er sikker viden, at 10-15 procent vil få skader, fortalte hun.

 

Skader ses først senere

Professoren er fortaler for, at der udvikles en test/spørgeramme til sundhedsplejerskerne, så flere børn kan fanges i skadelige lytteniveauer. Høreskaden kan nemlig ikke altid ses, mens de er børn.

- De skader, der opstår af at høre musik, viser sig først senere i livet, forklarede Dorte Hammerhøi, der i øvrigt oplyste, at risikoen for høreskader er lige stor, om du bruger kvalitets- eller billige høretelefoner.

Det er hvor højt, hvor længe og hvor tit, der tæller. Desværre har vi fortsat som forbrugere ingen reel mulighed for at måle det.

Aalborg Universitet var også repræsenteret ved Valdemar – lyddukken, der faktisk kan måle den reelle lydstyrke i din musikafspiller. I løbet af eftermiddagen fik adskillige Folkemøde-deltagere sig en ordentlig overraskelse over, hvor højt de går rundt og spiller i deres hoveder.

 

Spørgsmål

Der kom mange spørgsmål fra publikum under den timelange seance. En ville vide, om det er blevet værre end, dengang man gik med walkman.

- Ja, problemet er blevet større, svarede professor Dorte Hammershøi.

- Batterier holdt kun en time til en walkman, den var tung og kunne ikke spille så højt. I dag kan man have afspilleren med overalt og udsætte sig selv for støjskade hele tiden.

Skru ned - er vigtigst!

Der blev også diskuteret, om varedeklarationer på hovedtelefoner var en god ide. Men forskellen er ikke afgørende.

- Volumen er det vigtigste – ikke kvaliteten, sagde professoren, og Høreforeningens formand Majbritt tilføjede, at det bekymrende er, at der findes mange andre produkter på markedet, der kan skade hørelsen.

Således kan man købe en personlig overfaldsalarm i Punkt 1, som kan hyle 130 dB. Med den skader man både overfaldsmanden og sig selv!

- Vi kæmper også med billige høreapparater, der kan skade hørelsen. Vi har i dag talt om personligt ansvar på området, men det nytter kun, hvis vi ved, hvad vi skal tage ansvar for. Der er masser, vi kan lovgive omkring, og det bliver monsterdyrt for regionerne, hvis vi ikke gør noget nu, sagde hun.

 

Tue West:

Musikere bruger støjen kreativt

Sangeren Tue West er naturligvis bekymret for de snigende skader, der ødelægger musikeres hørelsen, som de er så afhængige af.

- Vi skal passe på både vores egne og vores børn ører. Høretab er usynligt, og vi skal være opmærksomme på det. Ikke mindst i min branche. Jeg har da tænkt, det her er ikke sundt for mig, men der er et paradoks i det. For musikere bruger støjen kreativt, og det skal vi helst ikke fjerne, siger Tue West, da vi møder ham før Folkemøde-eventen ”Pas på Hørelsen”, hvor han sidder i panelet.

- Den høje musik er en del af vores kulturelle opdragelse, og at skulle spille lavere kan vi ikke bruge til så meget. Så dilemmaet er, at vi hverken skal ødelægge hørelsen eller den kreative proces, siger han.

Tue West mener, der skal sættes ind, hvor det er muligt, men vi være nænsomme ved musikken.

- Der er meget af det, jeg kalder uintelligent støj. Tekniske fejl, hvor det hyler og forkert indretning af musikmiljøer, hvor højttalerne fx smadrer ørerne. Det er egentligt underligt, at teknikken ikke er indrettet, så vi lærer at undgå høreskader. Der er så mange andre ting, der er indrettet efter sundhed, siger han.

 

Skruer op

Tue West har mange års erfaring i bands, hvor der bare bliver skruet op.

- Jeg tror, det er en del af vores dyriske natur, at vi bare rager til os. Når man ikke kan høre sig selv, så skruer man op. I stedet for at snakke om, hvad der skal til for at undgå det og skrue ned, siger sangeren, der ofte har siddet alt for længe og mixet musik med høj lyd i ørerne.

I dag har han lært at indrette et rart lydmiljø, når han spiller. Tættere på bandet, in-ear monitors.

- Så slider jeg ikke mine ører op i monitoren foran. I det hele taget er det vigtigt med forholdsregler, så bassistens ører fx ikke ødelægges af at stå foran trompeten. Høreskader er et vigtigt issue i vores branche, vi skal have fokus på det, og derfor har jeg sagt ja til at deltage i Pas På Hørelsen, siger Tue West, der spillede en række af sine sange efter debatten.

Tue West deltog sammen med bl.a. Høreforeningens formand i ekspertpanelet til ”Pas På Hørelsen”-debatten på Folkemødet. Her med Mads Christian, der også optrådte ved arrangementet.

 

Et katalog med gode ideer

Via dette link kan du læse hele idèkataloget, der blev præsenteret i forbindelse med Folkemøde-arrangementet. Her er bl.a. forslag om dB-målere ved koncerter, sikkerhedszoner, undersøgelse af danskernes lyttevaner og støj som en sundhedsfaktor.

 

”Vi skal undgå, at vi får en generation, der har et ordentligt hul i hørelsen” – Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund

 

”Jo mere umage du har gjort dig med at ødelægge din hørelse, jo værre vil den desværre blive senere i livet” – Nikolai Bisgaard, vicedirektør i GN Hearing Danmark

”Vi ved med sikkerhed, at man får høreskader, hvis man lytter til for høj musik for længe” - Dorte Hammershøi, Aalborg Universitet

 

”Det bør være obligatorisk, at der undervises i støj og god omgang med lyd” – Majbritt Tobberup, Høreforeningen

  

”Vi skal være mere opmærksomme på, hvornår det faktisk er godt at skrue ned, og så skal vi have et grundlæggende fokus på ”uintelligent støj” i hverdagen” – Tue West, musiker

 

Skrevet af Irene Scharbau, redaktør

Lagt på 20. juni 2016

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau