Du har ret til tolk på hospitalet

Et nyligt svar fra Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde understreger, at myndigheder har pligt til at gøre sundhedsydelser tilgængelige for borgere med høretab.

Du har ret til tolk på hospitalet

Høreforeningen har ellers flere eksempler på, at borgere nægtes tolk på hospitalet, enten når de selv er patienter eller når det er i rollen som pårørende. Sidste år bragte vi i vores medlemsblad historien om en kvinde, der fik afslag på tolk i forbindelse med en mammografi og scanning og derfor måtte kommunikere med lægen ved hjælp af en lap papir.

Formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt (DF), har rejst spørgsmålet om mennesker med hørenedsættelse faktisk har ret til tolkning samt om sundhedsministeren finder det passende, at det er sundhedspersonalet, der skal vurdere behovet for tolkning.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) svarer, at tolkebistand er en del af sygehusbehandlingen og er gratis for borgeren som en del af sektoransvarlighedsprincippet - når myndigheder leverer ydelser og services til borgerne har de samtidig pligt til at sikre, at ydelserne er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser.

Ministeren skriver desuden: ”at det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, der skal vurdere, om en tolk er nødvendig. Dette skal ses i sammenhæng med, at sundhedspersoner har pligt til at udvise omhu om samvittighedsfuldhed, herunder pligten til at forstå og gøre sig forståelig og til at sikre sig et informeret samtykke fra patienten.”

Se hele svaret fra Sophie Løhde samt spørgsmålet fra Liselott Blixt.

”Vi håber, at svaret fra ministeren vil gøre det nemmere for mennesker med hørenedsættelse at få skrivetolk. Vi opfordrer vores medlemmer til at printe ministerens svar og tage det med til de forskellige instanser”, siger landsformand for Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup.

Se også notat fra Den Nationale Tolkemyndighed om sektoransvar og tolkebistand. Her kan man bl.a. se nogle eksempler på, i hvilke tilfælde der er pligt til at fremskaffe tolk.

Høreforeningens Tolkeformidling står klar til at hjælpe med at booke tolk.

Lagt på 3. oktober 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau