De stiller op for mennesker med menière og tinnitus

Hele weekenden har Høreforeningens menière og tinnitus kontaktpersoner været på opkvalificeringskursus

De stiller op for mennesker med menière og tinnitus

Otte af Høreforeningens vigtige nøglepersoner i vores menière og tinnitus - kontaktordning har hele weekenden været på kursus, så deres viden om lidelserne blev helt opdateret. Kontaktpersonerne er blandt andet blevet undervist af Hovedstadens klinikchef på det audiologiske område, overlæge Mads Klokker og af psykolog Anne-Mette Mohr.

Overordnet ser fik deltagerne undervisning i Høreforeningens menière- og tinnitusarbejde,  ny viden om Menières sygdom og tinnitus fra eksperterne og træning i at tage imod telefoniske opkald.

Overlæge Mads Klokker delte ud af sin viden om menière, og psykolog Anne-Mette Mohr gav både lørdag og søndag en indføring i de bedste måder at arbejde med tinnitus-ramte. Deltagerne fik også de nyeste informationer fra Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup og vores kursusansvarlige, hørekonsulent Anne Mette Kristensen.

Det er en særlig opgave at passe M & T-kontakttelefonen/mail. Her kommer opkald fra yderst plagede mennesker, og det kræver en stor indsats af vores frivillige at støtte via telefon og mail og hjælpe dem videre.

Menière- og tinnitus-kontakttelefonen er 70 10 49 29. Mail: mt-kontakt@hoereforeningen.dk

Mere info om ordningen her

 

På billedet fra venstre:

Jørgen Rasmussen, Merethe Boel Olsen, Stein Halvorseth, Marianne T. Hansen, Jørgen Clausen, Gurli Brix, Hanne Bjorholm og Ole Madsen.

 

Lagt på 21. november 2016

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau