Bliv verdensmester i dit høretab

- Og gennemfør din uddannelse.

Bliv verdensmester i dit høretab


Mange unge med høretab er udfordrede i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det forsøger Region Midtjylland nu at gøre noget ved med projektet "Bliv verdensmester i dit høretab", der har til formål at klæde både de unge, deres undervisere og studievejledere på. Målgruppen er unge med høretab, tinnitus eller andre hørerelaterede lidelser, der går på en ungdomsuddannelse i Region Midtjylland. Uddannelsen skal afsluttes senest juni 2021. 

Elementerne i projektet er mestringskurser og hotline for unge med høretab. Hotline samt vejledning og rådgivning til studievejledere / undervisere på ungdomsuddannelserne samt hands-on vejledning til undervisere, så de bliver klædt bedre på til at undervise unge med høretab. Mestringskurserne for de unge foregår på Castberggård Job- og Udviklingscenter, der er tovholder på projektet. Her vil deltagerne blive introduceret for begreberne "Viden, erkendelse og handling" som vej til mestring af høretabet. Derudover vil kurserne indeholde emner som studieteknik, høreteknik, netværksdannelse og undervisning i fremmedsprog. 

Der laves individuelle planer for hver enkelt elev, hvor det sikres, at studievejlederne og underviserne får rådgivning, der kan bruges i den daglige undervisning.

Projektet er omkostningsfrit for de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Få mere info om projektet og tilmelding her.

 

Bliv verdensmester i dit høretab

 

Lagt på 10. juli 2019

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau