Biografgæster bliver ikke skræmt væk af undertekster på danske film

Biografforsøg viser ingen forskel i besøgstal

Biografgæster bliver ikke skræmt væk af undertekster på danske film


Høreforeningen, Nordisk Film og Danske Biografer gik tidligere på året sammen om et forsøg, der skulle undersøge, hvad de danske biografgæster synes om, at se dansksprogede film med danske undertekster i biografen. Undersøgelsen viste, at selvom mellem 30-53 % af de normalthørende foretrækker at se film uden undertekster, så er det kun få, der bliver påvirket negativt af tekster.

Det var filmen ”Så længe jeg lever” om sangeren John Mogensen, der blev udvalgt til forsøget, der foregik i Nordisk Films biografer i Herning og Randers. I Herning blev filmen vist med undertekster til samtlige forestillinger i hele spilleperioden, og i Randers blev den vist uden undertekster til alle forestillingerne.

Ingen forskel i besøgstal

Nu er besøgstallene gjort op, og de viser ingen nævneværdig forskel mellem antallet af gæster i de to biografer. Så der er altså ikke noget der tyder på, at publikum bliver skræmt væk af undertekster på danske film.

Som en del af eksperimentet viste biografen i Herning inden selve filmen en tekst på lærredet, hvor der stod: ”Denne film er tekstet af hensyn til mennesker med hørenedsættelse”. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis man gør publikum opmærksom på, at mennesker med hørenedsættelse har brug for undertekster for at få udbytte af en film, så bliver den positive holdning til tekster større blandt det normalthørende publikum. Dette bekræftes i den brugerundersøgelse der er blevet lavet i forbindelse med biografforsøget. 65 % af respondenterne i undersøgelsen blev påvirket positivt af information om underteksters betydning for døve og mennesker med hørenedsættelse.

Ganske få normalthørende føler sig generet af undertekster

Kun 9 % af det normalthørende publikum i Herning angav, at underteksterne havde påvirket deres oplevelse af filmen i negativ retning. 23 % var positive eller meget positive overfor teksterne og resten var neutrale eller svarede ved ikke. Blandt gæsterne med hørenedsættelse var holdningen til teksterne ikke overraskende endnu mere positiv. Hele 66 % var positive eller meget positive.

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt, hvad de ville gøre, hvis de kunne vælge mellem at se en dansk film med eller uden tekster.  Af de normalthørende foretrak mellem 30 % og 53 % film uden tekster. Tallet varierer alt efter, om de adspurgte havde set ”Så længe jeg lever” med eller uden tekster. Blandt dem, der havde set filmen med tekster, var det 30 %, der ville foretrække at se danske film uden tekster. Blandt dem, der havde set filmen uden tekster, var det 53 %, der også fremover ville foretrække danske film uden tekster. Resultatet tyder altså på, at man bliver mere positivt stemt for tekster, når man oplever dem.

Høreforeningen har i dag udsendt en pressemeddelelse om biografforsøget. Se pressemeddelelsen her.

Lagt på 1. november 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau