Æresmedlem Svend Stennicke Larsen er gået bort

Æresmedlem, hovedbestyrelsesmedlem og lokalafdelingsformand Svend Stennicke Larsen afgik ved døden den 4. maj.

Æresmedlem Svend Stennicke Larsen er gået bort


Høreforeningen har med stor beklagelse modtaget besked om, at æresmedlem og hovedbestyrelsesmedlem Svend Stennicke Larsen er afgået ved døden den 4. maj efter et længere sygdomsforløb.

Svend arbejdede i årevis utrætteligt for høresagen, både i Roskilde Lokalafdeling, hvor han har været en særdeles aktiv formand i 21 år og på landsplan som medlem af Høreforeningens hovedbestyrelse. I en periode var Svend desuden næstformand i Høreforeningen under den nuværende landsformand. Svend har repræsenteret Høreforeningen i en lang række eksterne fora, bl.a. sad han i bestyrelsen for SCR Kommunikationscentret i Roskilde og havde flere bestyrelsesposter i forskellige selvejende institutioner under Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige.

Svend blev i februar 2020 udnævnt til æresmedlem i Høreforeningen, hvor han blev hædret for sit enorme arbejde, sit store engagement og sin venlige måde at være formand i Roskilde på. Svend gjorde også et stort arbejde med at arrangere rejser for alle Høreforeningens medlemmer til eksempelvis Rom, Kroatien, Budapest, Lissabon mv. Svend var utrolig vedholdende og trods sin sygdom arbejdede han til det sidste for Høreforeningen. Svend blev 76 år.

"På vegne af hele foreningen vil jeg gerne takke Svend for hans mangeårige store indsats og arbejde for Høreforeningen, vi kommer til at savne ham umådeligt meget", siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

 

Svend Stennicke Larsen

 

Svend blev bisat fra Ansgar kirke i Hedehusene onsdag den 13. maj.

Æret være hans minde.

Efter ønske fra Svends familie er dette mindeord først bragt efter bisættelsen har fundet sted.

 

Lagt på 14. maj 2020

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau