DWS 2019: Totalkommunikation III

Bemærk: Weekenden er desværre overtegnet. Skriv en mail til webmaster@hoereforeningen.dk hvis du ønsker at komme på venteliste.

Har du et stort høretab? Er du pårørende til en person med stort høretab? Eller har du som tillidsmand i Høreforeningen lyst til at blive bedre til at kommunikere med dine medlemmer med stort høretab til lokale- eller regionale arrangementer? Synes du, det kunne være spændende at tilbringe en weekend sammen med nogle med stort høretab? Så kom med på DWS 2019 - Høreforeningens Døvblevne Weekend Stævne!

Weekendstævnet er for alle med stor hørenedsættelse afhjulpet med høreapparat (HA) og/eller cochlear implant (CI). Andre interesserede er også velkomne. På weekendstævnet vil du sammen med andre med interesse for store høretab komme til at opleve spændende foredrag, afvekslende aktiviteter og blive udfordret både fysisk og mentalt. Vi vil udveksle erfaringer og blive klogere på vores kommunikation.

DWS 2017

Program

Stævnet har til formål at introducere en let udgave af Totalkommunikation, baseret på opfattelsen af tydelig tale i moderat tempo og anvendelse af simple støttetegn (naturlige tegn, pege, ”gøre ligesom” tegn). Totalkommunikation betyder anvendelse af tilstedeværende midler (HA, CI og visuel support) med en vægtning der afhænger af situationen. Der arrangeres diskussioner baseret på Totalkommunikation med efterfølgende workshops. Stævnet er en gentagelse af DWS 2015 og 2017. Ifølge evaluering fra DWS 2017 ønskes ”opdelt” erfaringsudveksling pårørende/alle med høretab. Om aftenen vil der være underholdning ved festmiddag.

Foredragsholdere

Foredragsholdere er hørekonsulenterne Hanne Rasmussen og Mona Kjærskov Jensen fra Institut for Kommunikation og Handicap, IKH, Århus. Hanne og Mona har kompetencer indenfor høreapparater, cochlear implant og tegnstøttet kommunikation (TSK).

Efterfølgende workshops kan foretages i velegnede grupperum. Som et gennemgående tema for diskussioner i workshops tænkes ”Fester og sociale sammenkomster” etc.

Der vil være skrive/TSK tolke samt teleslynge.

Hvor og hvornår

Weekendstævnet starter med ankomst fredag kl. 16.30 den 29. marts og slutter efter frokost søndag den 31. marts 2019. Vi skal være på Castberggård Højskole, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted.

Deltagerpris

Prisen for medlemmer af Høreforeningen er 825 kr. for et enkeltværelse. Medlemsprisen for 2 personer i dobbeltværelse er i alt 1600 kr.

For ikke medlemmer koster det 1325 kr. for et enkeltværelse, mens 2 personer i dobbeltværelse skal betale i alt 2600 kr.

Tilmelding

Weekenden er desværre overtegnet. Skriv en mail til webmaster@hoereforeningen.dk hvis du ønsker at komme på venteliste.

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau