Medlemsfordele

Bliv medlem af Danske Seniorer med Høreforeningen-rabat

Høreforeningen har indgået et samarbejde med Danske Seniorer, der betyder, at medlemmer af Høreforeningen kan blive medlem af Danske Seniorer for 100 kr. for et år (normalt 150 kr).

Klik her for at benytte introduktionsrabatten.

Danske seniorer arbejder for:

– en tryg seniortilværelse, dertil hører rette pille i rette mund: alle der får mere en 3 slags medicin skal have ret til en årlig gennemgang af medicinlisten.
– nem adgang til gode og billige undersøgelser, briller og kontaktlinser samt høreapparater og at kommunerne yder tand- og protesepleje, herunder omsorgstandpleje
– mennesker med demens og deres pårørende får en kvalificeret behandling og rådgivning
– seniorer på sygehuse, i plejecentre og i hjemmepleje behandles respektfuldt og fagligt kvalificeret.
– en værdig død og ret til selv at bestemme over forløbet
– at vi er ældrepolitisk aktive på tværs af alle politiske partier for at varetage og forbedre vilkårene for alle seniorer i Danmark
– flere valgmuligheder på boligmarkedet, der passer til moderne seniorers ønsker for trivsel i den 3. alder
– et hav af fællesskaber og alsidige kulturtilbud gør en forskel i det danske samfund og bibringer den 3. alder en større livskvalitet

Læs mere om Danske Seniorer på deres hjemmeside.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI